In het provinciaal domein Het Leen werden, door het vochtige najaar, een schat aan zwammen vastgesteld. Eén soort werd zelfs voor de allereerste keer in België waargenomen. Ook de plantensoorten en vogelpopulatie nemen gestaag toe, maar de eikensterfte neemt dramatische vormen aan. Ook bij andere boomsoorten werden verontrustende symptomen vastgesteld.

De zwammenwerkgroep van de Wielewaal ontdekte vorig jaar in Het Leen de zwammensoort Tricharina Fribillosa (Currey) Yang & Korf 1985. Een hele mondvol, voor een paddenstoelensoort die tot nu toe nog nooit in ons land werd waargenomen. Andere, ook zeldzame zwammensoorten, komen steeds meer in het domein voor en hebben lieflijker namen als zeemkleurig hazenoor, zilveren ridderzwam of gekraagde aardster. Bij de planten werd voor het eerst moeraswolfsklauw ontdekt, en dat is meteen een unicum voor de streek. En met de lepelaar, de nijlgans en de bruine kiekendief werd het totaal aantal waargenomen vogelsoorten in het domein op 149 gebracht. Nieuwe broedvogels in het Leen zijn de kuifmees, de kleine bonte specht en de dodaars.


Sterfte
Er er is ook slecht nieuws uit het provinciaal domein: de eikensterfte neemt er, zoals op vele plaatsen in Europa, dramatische vormen aan. Er zijn alweer tientallen eiken afgestorven en vele andere zijn er zeer slecht aan toe. Ook bij andere boomsoorten, zoals de gewone hazelaar en de canadapopulier worden verontrustende symptomen vastgesteld.

,,Dat is al een tijdje bezig, maar de jongste twee, drie jaar is het toch heel erg geworden'', bevestigt conservator Alain Van Gyseghem. ,,Het gaat zeer snel en er gebeurt al jaren onderzoek naar de oorzaak, maar die is nog niet gevonden. Wij kunnen dus geen maatregelen nemen. Vermoedelijk gaat het om een samenloop van omstandigheden: verzuring, verdroging, insectenplagen,... Voorlopig worden de bomen niet vervangen, omdat ze vrij verspreid staan. Mochten er serieuze gaten vallen, dan wordt natuurlijk ingegrepen. Maar dat neemt niet weg dat, ondanks deze problemen, het Leen toch een van de ecologisch rijkste gebieden van Vlaanderen blijft.''

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig