De omgeving van iemand die te veel alcohol of drugs gebruikt, beseft sneller dat er een probleem is dan de persoon zelf. Met onze preventieve werking richten we ons tot die omgeving om ze beter met die situatie te leren omgaan, zodat het probleem in die omgeving opgelost kan worden''. Dat zegt Marc Tack, coördinator van CAT, een centrum voor geestelijke gezondheidszorg dat vrijdag een dubbele verjaardag viert.

Vzw CAT ontstond in 1961 uit de praktijk van dokter Vanren, verbonden aan het Bijlokeziekenhuis, die alcoholgebruikers in zijn polikliniek opving. In een herenhuis in de Hospitaalstraat ging men mensen met drankproblemen ambulant behandelen. Naderhand opende de vzw op de hoek van de Martelaarslaan en Rokerelstraat een preventieve dienst. De vijftien medewerkers vieren vrijdag de 40ste verjaardag van de vzw en de 5de verjaardag van de preventiedienst met een studiedag.

,,Je kan je kind kwijtraken door drugs, maar ook door ruzies over drugs''

Marc Tack

Het huis in de Hospitaalstraat heet nu het Curatiehuis . Coördinator Marc Tack: ,,Aanvankelijk kwamen daar vooral alcoholisten en toxicomanen, pillenslikkers die bijvoorbeeld te veel slaapmiddelen namen. De groep breidde echter steeds meer uit. Er komen nu ook mensen die alcoholproblemen hebben, zonder alcoholist te zijn, mensen die drugs gebruiken of gokproblemen hebben. We spreken niet graag van verslaving , omdat dat woord te veel met schuld beladen is, maar van het misbruik van middelen, waardoor die mensen ervan afhankelijk worden''.

Cliënten komen er niet zomaar binnenvallen, maar bieden zich aan onder druk van hun arts, hun partner of hun werkgever. Of omdat ze er zelf te veel last van hebben. Bij de opvang besteedt men veel aandacht aan de motivatie van de cliënten. Als ze er zelf niets willen aan doen, heeft het uiteraard niet veel zin iets te ondernemen.

Levert dat resultaten op? Marc Tack: ,,Je kan dat niet meten na één interventie. Als iemand eens vier maanden naar het CAT gekomen is, is zijn probleem niet gegarandeerd opgelost. Zo eenvoudig is dat niet. Er kan een tweede contact nodig zijn of zelfs een opname in een ziekenhuis. We slagen er wel in de levenskwaliteit van die mensen te verbeteren en ervoor te zorgen dat er bij problemen sneller gereageerd wordt''.


Thuis
Op een tweede adres werkt het Preventiehuis . Dat gebeurt in de eerste plaats door vorming en training van mensen uit de professionele wereld: huisartsen, politiemensen, verantwoordelijken van jeugdhuizen. Als één van die professionelen geconfronteerd wordt met een concreet geval, kan hij verder advies krijgen.

Daarnaast richt het huis zich tot de familiale omgeving. Bij drinkers gaat het vooral om de partners, bij drugs om de ouders. Die kunnen er bijvoorbeeld leren hoe ze het best met hun kinderen omgaan. ,,Vaak horen we dat ze schrik hebben dat ze hun kinderen door de drugs kwijt zullen geraken, maar ze kunnen ze ook kwijt geraken door de ruzies over die drugs''.

Ten slotte werkt CAT met de schoolomgeving: ,,Jongeren die het te bont maken door hun misbruik van middelen, kunnen hier een cursus van zes woensdagnamiddagen volgen. De eerste keren slepen ze zich hier binnen omdat ze moeten komen, maar door onze aanpak slagen we er vaak in iets los te werken. Er komt enige nuance in hun denken. Ze zeggen nog wel dat cannabis fantastisch is, maar niet meer op dezelfde manier''. In het beste geval vraagt de jongere naar individuele hulp. ,,Maar voor een derde van hen betekent die aanpak niets, we mogen daarin niet naïef zijn''.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in