De jongste maanden laat het parkeergedrag in het stadscentrum en in het bijzonder op de centrumpleinen serieus te wensen over. De politie verhoogt daarom de controle en gaat over tot takelen en het uitschrijven van processen-verbaal. ,,Het voetgangersgebied is heilig'', zegt Dominique Van Den Eeckhaut, verkeerscoördinator bij de politie.

Gent heeft met een voetgangersgebied van ongeveer 35 hectaren een van de grootste verkeersluwe stedelijke gebieden in dit land. Het politiereglement voor het gemotoriseerde vervoer in het voetgangersgebied is duidelijk. Volgens dat reglement is parkeren altijd verboden. Alleen laden, lossen en stilstaan mag gedurende de tijd die daarvoor nodig is. Je moet bovendien een vergunning hebben.

Het voetgangersgebied krijgt meer en meer af te rekenen met foutparkeerders. Daardoor verhoogt de irritatie bij de andere weggebruikers zoals fietsers en voetgangers. Het is niet ongewoon dat chauffeurs hun wagens op brede voetpaden plaatsen. Ze durven zelfs het hele voetpad in beslag nemen. Ook parkeren chauffeurs zonder schroom op de centrumpleinen. Het gaat om het Gouden Leeuwplein, de Groentenmarkt, het Veerleplein, de Korenmarkt en de Kouter.

Omdat het voetgangersgebied heilig is en wij een duidelijk signaal willen geven, houden we sinds enige tijd bijna dag en nacht toezicht op die pleintjes. Tussen acht uur 's morgens en 16.30 uur patrouilleren twee mensen continu op de centrumpleinen. Daarnaast blijft ook fietsbrigade De Draken actief. Ook de hulpagenten van het wijkzorgteam lopen rond. Totnogtoe zijn er 27 takelingen gebeurd en werden 44 processen-verbaal opgesteld.


Verschil
Dominique Van Den Eeckhaut stelt een normvervaging vast. Een van de oorzaken is voor hem het grote verschil in toezicht overdag en 's nachts.

Wil dat zeggen dat je 's nachts kunt parkeren waar je wil?

,,Daar gaat het naartoe. Maar deze week houden we ook drie nachtelijke acties tegen foutparkeerders. Als ze 's avonds of 's nachts op een voetpad of een plein staan, worden ze onverbiddelijk getakeld.''

Hoe komt het dat de mensen het parkeerverbod aan hun laars lappen?

,,Dat is de mentaliteit van de Belg zeker? Zonder toezicht lukt het niet. Als hij niet op de vingers wordt gekeken, gedraagt hij zich minder gedisciplineerd.''

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig