John Seré, voorzitter van vzw Ondernemend Diest, kondigt aan dat Interleuven 3 miljoen euro gaat investeren in de restauratie of totale vernieuwing van leegstaande winkelpanden in het stadscentrum van Diest. Schepen van middenstand Christophe De Graef (VLD) belooft dat volgend jaar de stadsbussen zullen rijden en dat de lang verwachte bewegwijzering een feit wordt. Niets dan positieve geluiden dus op de jaarlijkse businessmeeting voor middenstanders in Diest.

John Seré: ,,Dankzij de financiële inspanning van Interleuven kunnen we nieuwe winkelruimten creëren, om die tegen democratische prijzen te verkopen of te verhuren. Daar komen een 25-tal appartementen met garages bovenop, waardoor we het bovenwinkelwonen promoten. Zodra Interleuven aan de slag gaat, gaan we kandidaat-investeeerders naar Diest uitnodigen.''

,,De bewering dat Ondernemend Diest verkeerd bezig is en zich specifiek met middenstandsacties bezighoudt, houdt dus geen steek,'' benadrukt de voorzitter. Om zijn woorden te staven verwijst hij naar andere realisaties, die de vzw op haar naam mag schrijven: ,,De invoering van de stadsspaarkaart, waarmee we procentueel het hoogst scoren in België. Een interactieve website maakt onder meer mogelijk dat de handelaars vragen stellen aan de centrummanager, dat de klanten hun mening kenbaar maken en dat we vacante jobs of leegstaande panden aanbieden.''


Stadsbussen
,,Precies een jaar geleden meldde ik de installatie van een ondernemersloket en de promotie van het bovenwinkelwonen'' herinnert Christophe De Graef zich. ,,Welnu, het beloofde loket is er en in de loop van dit jaar kregen we al ruim 50 dossiers te behandelen. Dankzij een nieuw subsidiereglement zijn 10 projecten voor bovenwinkelwonen ingediend. Als we ze tot een goed einde kunnen brengen, levert dat 29 woongelegenheden en 11 nieuwe of gerenoveerde winkelpanden op.''

Voor 2003 kondigt de Diestse schepen stadsbussen, een nieuwe parkeerfolder, een degelijke bewegwijzering en meer vuilnisbakken in de winkelstraten aan. Het stadsbestuur zal niet achterwege blijven. Net als dit jaar wordt een bedrag van ruim 40.000 euro opzijgelegd om het middenstandsgebeuren te ondersteunen.

Op de businessmeeting werden de jaarlijkse awards uitgereikt. Joke Put, Herman Smets, Annick Draelants, Gisèle Gerard en John Pot gingen ditmaal met de begeerde trofee naar huis.