De bekendmaking van het niet verlengen van het contract van brandweerman Jos Mertens uit Aarschot, roept bij Jan Schellens slechte herinneringen op. Hij werd begin 1999 met zijn zonen Luc en Eddy ontslagen bij de Aarschotse brandweer. Een andere zoon, Danny, kreeg al eerder ontslag. Hij vindt dat die heksenjacht maar eens moet ophouden. Het ontslag van de familie Schellens is trouwens nog altijd in beraad bij de Raad van State.

Jan Schellens: ,,Waarom blijft de burgemeester ontkennen dat vooral de brandweerlui die wat te maken hebben met de VLD geviseerd worden in het Aarschotse korps? De brandweerman die nu ontslagen wordt heeft 25 jaar dienst en heeft bevorderingen gekregen. Wie gelooft dat hij plots onbekwaam is? De man in kwestie was chauffeur op het kabinet van VLD- minister Rik Daems en dat heeft ongetwijfeld alles met zijn ontslag te maken,'' aldus een ontgoochelde Jan Schellens.

,,Ik heb enkele jaren geleden hetzelfde meegemaakt,'' gaat hij verder. ,,Ik was samen met mijn zonen Luc, Eddy, Danny en Patrick bij de brandweer. Enkel laatstgenoemde mag nog uitrukken met de pompiers. Het is erg dat wij toen allemaal zo buitengepest zijn, omdat we van een andere politieke kleur zijn dan de bestuursmeerderheid. Ik ben 59 jaar en heb helemaal geen ambities meer, maar het doet toch pijn dat het allemaal zo gelopen is.''

Vooral de manier waarop alles zich afspeelde, ontgoochelde sergeant Jan Schellens. ,,Wie een stok zoekt om iemand te slaan, vindt die allicht. Ik werd beschuldigd van dronkenschap zonder bewijzen. Men verweet mij bevelen te negeren, die minderen in rang mij gaven.''

,,En dan die tuchtverslagen. Ik geloof dat ze met enkele mensen op één avond samen aan tafel zijn gaan zitten en enkele verslagen hebben geschreven. Mensen die van niets wisten werden er als getuige in opgevoerd. Dit is je reinste vriendjespolitiek. In het dossier staan flagrante leugens. De zaak berust nog bij de Raad van State, en ik hoop door die uitspraak opnieuw in ere hersteld te worden,'' besluit Jan Schellens.

Zijn zoon, Luc Schellens, voorspelt dat er nog ontslagen zullen vallen bij de brandweer. ,,Wie niet blindelings achter de commandant staat, zal vroeg of laat problemen hebben. Ik was de pesterijen van de commandant beu en ik heb hem dat ook eens gezegd. Dat was tijdens de overstromingsramp van 1998 in Rillaar. Enkele weken later kreeg ik mijn ontslag. Dat was de dank voor veertien dagen belangeloze inzet voor onze inwoners,'' aldus Luc Schellens.