De voorziene werken aan de tramsporen tussen het Stefaniaplein en het Jansonplein zorgen voor heibel. Verenigingen protesteren tegen de plannen, zoals die voorliggen.

De protesterende verenigingen, waaronder de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL), de gebruikersvereniging van het Brussels openbaar vervoer en Anders Mobiel, zijn voorstander van een alternerende trambaan, waardoor die sneller door het drukke verkeer kan.

Maar volgens de huidige plannen is daar geen sprake van. Annemie Pijcke van BRAL noemt het compromis in flagrante tegenspraak met het recent goedgekeurde Gewestelijk Ontwikkelingsplan, dat de reissnelheid van bus en tram wil verbeteren.

Volgens Pijcke verliest de tram, tussen het Stefaniaplein en Faider en tussen Janson en Ma Campagne, vandaag liefst 200 gecumuleerde minuten per weekdag.

,,Het kan nochtans anders, maar je moet kiezen. De Charleroisesteenweg is te smal om iedereen blij te maken. Je kan er geen afzonderlijke bedding aanleggen en ook nog voorzien in twee rijvakken, twee parkeerstroken en comfortabele voetpaden. Het is toch logisch dat je kiest in functie van de doelstellingen en middelen, voorzien door het gewestelijk plan?''

,,De noodzakelijke infrastructuurwerken zijn een unieke kans om van deze steenweg een aantrekkelijke woon-, winkel- en uitgaansas te maken. Het Gewest moet haar verantwoordelijkheid nemen en de MIVB mag niet berusten in de oppositie van sommigen. Een goed openbaar vervoer komt ten goede aan eenieder'', besluit Pijcke.

De verenigingen spreken van een verloren kans. (DDM)