Er moet dringend een inventaris worden gemaakt van alle Vlaams-Brusselse voorzieningen inzake gezondheidszorg in Brussel. Daarover zijn Nederlandstalige artsen, specialisten en andere betrokkenen uit de sector het over eens. Het is een noodzaak voor de Vlamingen in Brussel en de Rand.

Artsen en zorgverstrekkers hebben het in Brussel, zeker aan Nederlandstalige kant, niet makkelijk. Er is een tekort aan Vlamingen en goed tweetaligen in de gezondheidszorg. Bovendien kennen ze mekaar te weinig en werken ze te vaak naast mekaar.


Virtueel
Dokter Jan Peers (Coördinatie Brusselse Instellingen voor Welzijnswerk en Gezondheidszorg) pleit voor een ,virtueel Vlaams ziekenhuis'. Om de problemen van Nederlandstalige patiënten in de Brusselse (openbare) ziekenhuizen op te lossen, hoeft er naast het AZ-VUB geen nieuw, Vlaams ziekenhuis gebouwd worden, zoals hier en daar wordt gesuggereerd. Minister Guy Vanhengel van Brusselse Aangelegenheden deelt in zijn zopas bekendgemaakte Beleidsbrief 2003 die mening.

Peers vindt de bouw van een bijkomend ,Vlaams' ziekenhuis niet de beste keuze. Voorlopig is ze wettelijk niet eens mogelijk. Wel ziet hij mogelijkheden in een netwerk waarin Nederlandstalige artsen en zorgverstrekkers met mekaar verbonden zijn, met specialisten van verschillende ziekenhuizen.


Inventaris
Dat zou dan wel betekenen dat de patiënt niet voor alle onderzoeken en raadplegingen in het zelfde ziekenhuis terecht kan. Vandaar de benaming virtueel. Voorwaarde is dat Nederlandstalige specialisten en zorgverstrekkers en de naar schatting honderd Vlaamse huisartsen in Brussel actief meewerken.

Over één zaak zijn wel zowat alle specialisten en betrokkenen het eens: er moet dringend een inventaris worden gemaakt van alle Vlaams-Brusselse voorzieningen inzake gezondheidszorg in Brussel. Dat bleek op een recent symposium over een ,,Geïntegreerde in Brussel en de rand.''

De doktersgilde Van Helmont of de Vlaamse Wachtdienst kunnen dan een werking op touw zetten die alle bestaande Nederlandstalige zorgverleners inventariseert, en via een geüniformiseerd netwerk met elkaar in verbinding stelt.

Voorwaarde is wel dat de overheid hiervoor middelen uittrekt. Minister Vanhengel beloofde op het symposium extra middelen.

  • Doktersgilde Van Helmont, Bergensesteenweg 67, 1500 Halle. Fax: 02-361.01.72. Mail: mediter@pandora.be