,,Technicum Noord Antwerpen is een groot zinkend schip. Binnenkort sluit de ooit zo bloeiende afdeling in Merksem, maar hoe lang zal het duren alvorens ook de bekende afdeling in de Londenstraat de poort moet sluiten?'' De leerkrachten zijn duidelijk verbitterd over de teloorgang van hun school.

Technicum Rerum Novarum zal de komende jaren uitdoven. Dat besliste de directie enkele weken geleden. De leerkrachten staakten daarom gisterenmiddag een halve dag. De leerlingen mochten naar huis en zijzelf stapten met vijftig collega's achter spandoeken de Bredabaan af als teken van protest. Eén van hen was Paul Schelfhout, die 26 jaar voor de klas stond in Rerum Novarum als leraar Nederlands en godsdienst

,,Zeven jaar geleden zaten hier nog 850 leerlingen. Vandaag schieten er nog 320 over. De fusie met de Londenstraat en het Technisch Instituut Borgerhout moest de redding betekenen, maar zorgde voor een neerwaartse spiraal. De fusieschool kalfde af van 1.300 leerlingen drie jaar geleden tot 760 nu.''


Ali en Mohammed
Op één van de spandoeken die het lerarenkorps meedroeg, stond te lezen dat Ali en Mohammed weer maar eens aan de kant gezet worden. Een verwijzing naar het feit dat intussen 80 % van de leerlingen in Merksem van Marokkaanse of Turkse afkomst is. Schelfhout: ,,Bij die gasten heerst grote onzekerheid over hun toekomst. Ze worden op straat gezet hé. We hebben het gevoel dat het afstoten van Rerum Novarum Merksem geïnspireerd werd door dat hoge percentage migranten. Die zorgen ervoor dat de Belgische kinderen wegblijven en de werkingstoelage vermindert. De directie geeft hen gewoon op. Ook de minister voor Onderwijs doet te weinig aan die problematiek van gekleurde scholen.''

De meeste leerkrachten uit Merksem zullen tewerkgesteld worden in de Londenstraat. ,,We voelen ons daarbij niet goed'', zegt Schelfhout. ,,De tijdelijke leerkrachten worden de dupe want zij zullen baan moeten ruimen. De directie van het TNA moet werk maken van de begeleiding van leerlingen en leerkrachten naar andere scholen'', aldus Schelfhout.

De toekomstige bestemming van de nog redelijk nieuwe schoolgebouwen in Merksem is nog onzeker. De inrichtende macht wil ze graag verkopen om de financiële put te dempen. Probleem vormt de nog lopende hypotheeklening. Rerum Novarum kreeg destijds heel gunstige voorwaarden, maar moet het gebouw daarom nog minstens 15 jaar gebruiken als school.