De stedelijke adviesraad voor Toerisme vraagt uitdrukkelijk aan het Lierse stadsbestuur dat de oorspronkelijke toestand van het restaurant De Fortuin op het Felix Timmermansplein onmiddellijk hersteld wordt en dat de stad hiertoe alle mogelijke wettelijk voorziene middelen aanwendt.

Wat betreft het parkinggedeelte stelt de raad dat de handelsovereenkomst geschonden wordt maar dat tot hiertoe het Felix Timmermansplein een quasi autovrij karakter had. ,,De voetgangerszone Eikelstraat-Lantaarnstraat-Papegaaistraat-Felix Timmermansplein moet autovrij blijven met uitzondering voor de bereikbaarheid van de panden voor de bewoners en gebruikers en het leveren van goederen. Een mogelijkheid om dit in de toekomst te bestendigen is het plaatsen van een hydraulisch paaltje voorbij het frituur. In feite is dit gewoon een consequent doortrekken van de regelingen aan de kant Eikelstraat-Papegaaistraat'', stelt de adviesraad.

Voor het terrasgedeelte stelt de adviesraad drie problemen vast. Het schreeuwerige groene tapijt, de geplaatste windschutting en de overlevingskansen van de bomen. ,,In de handelshuurovereenkomst staat duidelijk omschreven dat de huurder verbouwingen mag uitvoeren die dienstig zijn voor zijn onderneming mits daardoor noch de veiligheid, noch de stabiliteit, noch de esthetische waarde van het gebouw in het gedrang komen en vooraf de verhuurder in kennis stelt. Ook de windschutting betekent een esthetische inbreuk omdat het enerzijds het karakter van het plein volledig verandertt en het anderzijds de doorkijk verhindert van op het plein richting Nete en Werf en van op de Werf richting plein.''


Terrasboot
,,Er is dan nog de verandaconstructie op de terrasboot. Er was een gunstig advies van de dienst Monumenten en Landschappen maar dat is enkel een advies en geen toelating. Die dienst gaf bovendien toe dat de uitvoering van de verandaconstructie sterk afwijkt van de ingediende presentatietekening. De huidige constructie schaadt het esthetisch karakter van de Fortuin en de omgeving van het gebouw. Dat stadsgezicht van op de Werf richting de Fortuin was ondertussen een toeristisch logo geworden van de stad'', zegt de adviesraad.

De adviesraad rekent erop dat het stadsbestuur ernstig rekening houdt met het advies om het toeristisch imago van Lier niet te schaden en de toestand dus in zijn oorspronkelijke toestand te herstellen.