De Lierse sportraad vraagt via voorzitter Jo Docx om een beslissing van het stadsbestuur omtrent het zwembad. ,,Aan de politiekers zouden we willen zeggen : durf eens wat verder kijken in de toekomst en neem uw politieke verantwoordelijkheid op voor de juiste beslissing en die is een nieuw zwembad in de Dungelkhoeff'', zegt Jo Docx.

,,In september zijn we als sportraad op een ludieke manier op de pui van het stadhuis gaan vragen om een beslissing te nemen over het zwembad. Toen kregen we de uitdrukkelijke belofte dat we in het zwembad zouden kunnen blijven zwemmen. Oorspronkelijk was gezegd dat de definitieve beslissing op 15 oktober zou vallen maar nu eind november weten we nog steeds van niets. Er kwamen wel al een aantal waanzinnige voorstellen voor de dag maar voor de rest is er niets. We horen wel dat een nieuw politiecentrum in de Dungelhoeffsite bijna dubbel zoveel gaat kosten als voorzien zodat er geen geld is voor de bouw van een zwembad.'', zegt Docx.

,,Dat is appelen vergelijken met citroenen. Ga desnoods na waarom de bouw van een politiecentrum zoveel geld kost en bespaar daar dan; maar ga het geld niet ergens anders zoeken. Het wordt tijd dat het zwembad bij de politiekers niet meer bekeken wordt als een noodzakelijk kwaad maar als een sportinfrastructuur voor algemeen nut waar jaarlijks 200.000 mensen van gebruik maken.''


Sluiting
,,Elke maand dat een beslissing rond het zwembad wordt uitgesteld, is een maand langer dat men niet langer zal kunnen zwemmen want de sluiting van september 2004 nadert gevaarlijk snel. Met de sportraad zijn we daarom voorstander van een nieuwbouw in de Dungelhoeffsite. Hierdoor kan in de toekomst misschien gesproken worden van een klein sportcentrum met zwembad, sporthal en turnzaal. We vragen daarom dat direct een beslissing genomen wordt over dat zwembad'', zegt Jo Docx.