Bewoners van de Lispersteenweg vragen de gemeente iets te ondernemen tegen de gevaarlijke oversteekplaats naar het fietspad, vlakbij het kruispunt met de Provinciesteenweg. Ze bezorgden daarom een petitie aan het gemeentebestuur waarin ze zelf voorstellen ter verbetering formuleren. Het college is alvast bereid om in te gaan op enkele suggesties.

Namens de buurtbewoners schetste Ingrid Mortelmans de situatie: twintig meter voorbij haar woning aan de Lispersteenweg stopt het fietspad en gaat daar zonder enige aanduiding over op de rijweg. De betrokken bewoners vragen daarom het fietspad - in rode verf en afgezet met witte lijnen - tot op het kruispunt door te trekken.

Komende van de Alexander Franckstraat is de situatie voor fietsers zeer gevaarlijk, want pas het kruispunt voorbij moeten ze de rijbaan oversteken om daar hun weg op het fietspad te vervolgen; elke aanduiding van een oversteekplaats ontbreekt.

,,De automobilisten rijden hier zeer snel en haasten zich om alsnog het groene verkeerslicht te halen. Ze houden geen rekening met de fietsers en zo zijn ook onze dochters al meerdere keren aan een ongeluk ontsnapt,'' verwoordt Ingrid Mortelmans de angst.


Voorstel
De bewoners doen nu constructieve voorstellen om de verkeersveiligheid te verbeteren: ze vragen de bebouwde kom tot aan de Smeendijk uit te breiden, met een beperking van zwaar vervoer tot 3,5 ton. Ter hoogte van de Vosstraat wordt gedacht aan een verkeersplateau met verkeerssignalisatie. Het bestaande fietspad moet doorgetrokken worden tot over het kruispunt met de Provinciesteenweg en aansluiten op het fietspad aan de Alexander Franckstraat. De oversteekplaats op de Lispersteenweg kan in rode kleur aangebracht worden en verlicht worden.

,,Hoewel we weten dat alles niet onmiddellijk realiseerbaar is, zijn sommige van de voorstellen makkelijk uit te voeren. We hopen dat spoedig iets wijzigt aan de gevaarlijke situatie, zodat er niet eerst slachtoffers moeten vallen,'' besluit Ingrid Mortelmans.


Bomen
Volgens waarnemend burgemeester Fred Entbrouxk is door het kappen van enkele bomen ruimte vrijgekomen om vanaf de Vosstraat tot aan de verkeerslichten langs beide zijden een fietspad aan te leggen. De oversteekplaats kan naar de Vosstraat verplaatst worden. ,,Mits enkele eenvoudige ingrepen kan reeds heel wat gebeuren, de rest - zoals de aanleg van de fietspaden - moet in de begroting ingepast worden,'' meent Entbrouxk.