Vlaanderen wil samen met Nederland de cadmiumvervuiling in de Kempen aanpakken. Vlaams minister van Leefmilieu Vera Dua bereikte daarover vrijdag in de Achelse Kluis een akkoord met haar Nederlandse collega Pieter van Geel. Aan het einde van de negentiende eeuw vestigden zich in de Belgische en Nederlandse Kempen zinkfabrieken. De bedrijven smolten erts om er zink uit te winnen. Dat leidde tot een grootschalige vervuiling van de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater. Er werden grote hoeveelheden zinkassen verspreid.

,,De omvang van de verontreiniging is enig in zijn soort in Vlaanderen'', zegt Ann Bats van Leefmilieu. ,,Een gezamenlijke aanpak is noodzakelijk. Het verontreinigd oppervlaktewater stroomt van België naar Nederland. We gaan samen nieuwe saneringstechnieken uittesten. In plaats van de grond af te graven, gaan we planten telen die de verontreiniging opnemen. Bij het verbranden van de oogst komt energie vrij.'' (IMA)