Uit het mobiliteitsplan blijkt dat de aanleg van een ring het enige volwaardige alternatief is voor de dagelijkse verkeersproblemen in Diksmuide. ,,Vandaar dat de stad en de provincie West-Vlaanderen werken aan het juiste tracé van de ring, maar dat dit gekaderd wordt in een geheel van ingrepen die de mobiliteit moeten verbeteren'', stelt schepen van Verkeer en Mobiliteit Eric Seurynck.

,,De voorkeur gaat uit naar de aanleg van een westelijke ring om Diksmuide en dit vanaf de Woumenweg tot aan de Oostendestraat (N369). De nieuwe weg verbindt de oude en de nieuwe bedrijvenzone. Wel willen we dit project in twee fasen opsplitsen. Het is best eerst de twee bedrijventerreinen te verbinden met een nieuwe brug over de IJzer en nadien de Kaaskerkestraat met de Oostendestraat te verbinden. De verbinding richting Esen-Roeselare verloopt in dit scenario via de Eikhofstraat. Deze straat wordt heringericht en krijgt een rotonde op de aansluiting met de N35'', zegt Eric Seurynck.


Randparkeerplaats
,,Nu telt Diksmuide 1.550 parkeerplaatsen. De stad wil nog een randparkeerplaats aanleggen nabij Westoria, die direct vanop de ring bereikbaar zal zijn. Parkeerplaatsen moeten daarvoor verdwijnen op de Grote Markt en dit ten gunste van de terrassen. Zo krijgen deze terrassen in de toekomst meer ruimte. Ook het invoeren van eenrichtingsverkeer in bepaalde centrumstraten zal de mobiliteit verhogen'', aldus de schepen.

,,Ik wil dat de bussen van De Lijn niet meer over de markt rijden. Een extra opstapplaats ter hoogte van het Hauspieplein moet het comfort van de gebruikers verbeteren. Vandaar kunnen de bussen via de Oostendestraat en de Admiraal Ronarchstraat weg richting Oostende of Ieper. De fietsers krijgen een fietspad langs de Vladslostraat, op de Esenweg vanaf het Eikhof tot in het centrum en vanaf de Hoge Brug tot aan de rotonde van de Kaaskerkestraat'', aldus nog schepen Seurynck. (KRV)