Het stadhuis van Diksmuide was vrijdag gesloten. Ook de technische dienst, het zwembad en het dienstencentrum waren voor het publiek niet toegankelijk. Het stads- en OCMW-personeel staakt tegen de sociaal onvriendelijke maatregelen van het VLD-PRO-stadsbestuur.

,,Het is veertig jaar geleden dat er nog gestaakt is door het stads- en OCMW-personeel tegen het stadsbestuur. We beleven een historische staking'', stelt CCOD-verantwoordelijke Philip Broidioi.

,,Het is een staking in een gemeenschappelijk vakbondsfront van de overheidsbonden ACOD en CCOD. Ik stel evenwel vast dat het de mensen van het CCOD zijn die de acties op het terrein trekken en de stakingspiketten bemannen'', zegt Philip Broidioi. ,,We kunnen evenwel van een succes spreken. Er hebben gisteren slechts zes bedienden in het stadhuis gewerkt.''


Onderhandelingen
,,We staken tegen de afbouw van de vergoeding voor het zaterdagwerk, tegen het inperken van de vergoeding voor het overwerk en tegen de discriminatie inzake de verloning bij het personeel. Een van de rare kronkels van het stadsbestuur is dat overwerk tussen 7 en 8 uur en tussen 17 en 20 uur niet meer vergoed wordt. Voortaan tellen de overuren alleen maar voor 7 uur of na 20 uur'', aldus de CCOD-verantwoordelijke.

,,Het stadsbestuur neemt blinde maatregelen die alleen op cijfers zijn gebouwd, maar zonder de gevolgen in de praktijk te onderkennen. Het CCOD vraagt nieuwe onderhandelingen met het stadsbestuur', aldus nog Philip Broidioi.