De agenten bij de scheepvaartpolitie hebben vrijdag opnieuw actie gevoerd om hun eisen voor een betere betaling van hun extra kennis kracht bij te zetten. Ze trokken vrijdagvoormiddag naar Zeebrugge waar ze een tijd de zeesluis bezetten en het verkeer ophielden. De regering deed een voorstel maar dat werd door 93 procent van de aanwezigen verworpen. Volgende week komen er hardere acties.

Het personeel bij de scheepvaartpolitie gaat niet akkoord met het door de regering voorgesteld premievoorstel. Het voorstel werd vrijdag in Zeebrugge aan de zowat 400 personeelsleden voorgelegd. Met een overgrote meerderheid van 93 procent werd het plan verworpen. Onmiddellijk gingen de agenten over tot nieuwe acties. Er loopt voor de scheepvaartpolitie nog een stakingsaanzegging tot en met 30 november.


Lege doos
,,Het is het oude voorstel dat ze in een nieuw kleedje hebben gestoken'', zegt Jos van het VSOA uit Gent. ,,Het blijft een lege doos. De overheid wil slechts een klein clubje belonen met maandelijks zo'n 150 euro extra terwijl de grote club niks krijgt. Dat willen wij niet. We vragen een functietoelage die algemeen is. Dus een toelage die voor iedereen gelijk is. Nu lokt men een spelletje uit van verdeel en heers. Daar willen we niet aan meedoen.''

Volgens berekeningen van de vakbonden bij de scheepvaartpolitie, zou hun eis de staatskas zo'n 1,44 miljoen euro kosten. Dat geld zou de overheid volgens de scheepvaartagenten kunnen terugwinnen via retributies. ,,Wij zijn een politiedienst die voor 80 tot 90 procent werkt voor buitenlandse bedrijven. Zij moeten dan maar wat extra betalen'', zegt Jos. ,,Men wil niet met de functietoelage over de brug komen uit vrees dat ook andere gespecialiseerde politiediensten zoals de luchtvaart- en spoorwegpolitie hun tanden zouden laten zien. Wij zijn van mening dat de overheid ook daar retributies kan invoeren en een deel van de kosten kan terugwinnen.''

De actievoerders bezetten vrijdagochtend een uur lang de grote Vandamme-zeesluis in Zeebrugge. Op het middaguur verplaatsten de zowat honderd protesterende agenten zich naar het verkeersknooppunt Môle. Ondanks de actie bleef de verkeershinder beperkt.

Voor de komende week staan nog hardere acties op het programma. Het gaat onder meer om stiptheidsacties die voelbaar zullen zijn in de havens. Wat de agenten concreet van plan zijn, willen ze nog niet vrijgeven. De wil om te strijden blijft alvast bestaan.