Michiel Neyrinck (20) uit de Gapaardstraat 45 wordt de nieuwe voorzitter van de jeugdraad. Hij neemt vanaf nieuwjaar de fakkel van Alexander Gallez over. ,,Ik ben recht voor de raap en verwacht hetzelfde van anderen. Ik heb geen moeite met kritiek. Want ik besef dat je niet altijd voor iedereen even goed kan doen'', stelt Michiel Neyrinck.

  • Hoe raakte je betrokken bij de jeugdraad?
  • Michiel Neyrinck: ,,Als tiener was ik enkele maanden lid van KAJ. Ik tuimelde later in een engagement voor De Komeet. In die twee jaar maakte ik de teloorgang van het jeugdhuis mee. Een onvolwassen generatiewissel, gebrek aan belangstelling en een slechte naam door externe problemen deden het jeugdhuis de das om. Uit het avontuur leerde ik ook het groot belang van teambuilding. Alexander Gallez vroeg mij lid te worden van de jeugdraad toen De Komeet de deuren sloot. Hij moest het geen twee keren vragen. De nieuwe uitdaging sprak mij aan. Ook mijn sociale aard speelde een rol. In de jeugdraad ontdekte ik tevens een hechte groep waarin ik mij vlug thuis voelde.''

  • Getwijfeld over het voorzitterschap?
  • ,,Neen, ik doe het met volle goesting. Na een engagement van anderhalf jaar voor de jeugdraad word ik al voorzitter. Het gaat inderdaad rap. Maar je hebt niet altijd alles in de hand. En ik veronderstel dat de tijd rijp was. Mijn voorganger vroeg het mij waarschijnlijk niet zonder redenen. Mijn vader is politiek actief. Het voorzitterschap is geen springplank om in zijn voetsporen te treden. Ik voel mij nog veel te jong voor politiek. Nu interesseert mij de jeugdraad, meer niet.''

  • Komt er een forse koerswijziging?
  • ,,De activiteitenkalender zal wellicht weinig veranderen. Vaste waarden zoals de jeugd-3-daagse of het Sint-Maartensfeest zijn ideale uithangborden voor de jeugdraad en verdienen daarom evenveel aandacht als vroeger. De organisatie van muziekoptredens viel dit jaar tegen. Het overaanbod van mega-manifestaties voor de jeugd is daar niet vreemd aan. Die activiteit wordt wellicht op een laag pitje gezet. Naast de organisatie van eigen activiteiten heeft de jeugdraad ook een adviesfunctie.''

    ,,Ik wil tussen beiden een goed evenwicht houden. Jeugdbewegingen met problemen moeten weten dat zij voor hulp bij de jeugdraad terecht kunnen. Een goede communicatie met de achterban is daarom heel belangrijk. Ik hoop alvast op een grote opkomst voor de algemene vergaderingen.''

  • Veel werk aan de winkel?
  • ,,Niet meer dan anders. Ik hoor alvast geen klaagzang bij de jeugdverenigingen. Ik pleit voor een goede interactie tussen alle partners. Die opdracht moet niet direct uitmonden in nog meer samenwerking tussen de jeugdbewegingen. Elk heeft zijn eigen identiteit en dat moet gerespecteerd blijven. Mijn voorganger kon uitstekend een groep motiveren. Ik hoop het even goed te doen. Zijn radde tong heb ik niet. Ik zie een beetje op tegen het microfoonwerk op de jeugd-3-daagse of elders. Het is het enige.'' (HWR)