De apothekers uit de Wase regio voerden een opgemerkte protestactie aan de Grote Markt en Stationsstraat in Sint-Niklaas. ,,De patiënt wordt het slachtoffer van de duurdere kostprijs,'' meent apotheker Karel Van Hoye uit de Wase hoofdstad. De actievoerders zijn er van overtuigd dat te veel centen uit de zak van de klant of apotheker worden gehaald. Minister Frank Vandenbroucke mag voor hen zijn huiswerk opnieuw maken.

Gisteren voerden de apothekers in witte kielen actie op de grootste markt van het land, ter hoogte van de pui van het stadhuis. De administratie komt hen de oren uit. Het honorarium is dan weer te laag. De apotheek bleef dicht. ,,Sommige medicaties worden tweemaal zo duur voor de patiënt dan voorheen'', vertelt apotheker Jos Thys uit Beveren. ,,De industrie komt niet tussen in de prijs van geneesmiddelen. De minister moet ook maar eens bij hen aankloppen, maar dat heeft de overheid blijkbaar nog altijd niet beet. Voor ons Wase apothekers zijn dat geen plezante vooruitzichten, zeker niet als je 9.000 euro loon verliest op jaarbasis.''


Chocoladen euro's
Vrijdagmorgen was voor één keer een algemene sluitingsvoormiddag voor de Belgische apotheken. De meesten waren zo voorkomend om hun cliënteel met een bordje daags voordien in te lichten over de onverwachte extra sluiting. Op de Grote Markt ging het er leuk aan toe. De ludieke Sinterklaas van het Sint-Nicolaasgenootschap krijgt blijkbaar navolging. De Goedheilig Man wou protestpamfletten uitdelen en chocoladen euro's aan patiënten die het zwaar te verduren hebben. ,,De patiënt dreigt van de hele heisa de dupe te worden'', menen de actievoerders. ,,Ook groothandelaars delen trouwens in de klappen. Vandaar dat we een onmiddellijke en onvoorwaardelijke intrekking van de maatregel eisen van de Aanpassing Marge Distributiesector 2003. Geen enkele handelaar die zichzelf respecteert, aanvaardt dat hij een lager loon ontvangt dan drie jaar geleden.'' (SL)