Het Vlaams Blok vindt dat schepen voor Sociale Zaken Martine De Regge de racismewet overtreedt en zal daarom klacht indienen bij het parket. De partij is het niet eens met een beslissing van het schepencollege om voetbalclubs te subsidiëren die minstens 15 procent allochtone leden hebben. Schepen De Regge ,,ligt niet wakker'' van de klacht.

Onder alle ploegen uit provinciale die 15 procent allochtone spelers hebben, wil De Regge 22.500 euro verdelen. ,,Discriminatie op basis van afkomst'', vindt het Vlaams Blok, en ,,een vorm van anti-Vlaams racisme.'' De partij stapt zowel naar de procureur des konings, als naar de provinciegouverneur om de subsidieregeling te schrappen.


Kantine
,,Daar zullen de voetbalclubs niet blij mee zijn'', reageert De Regge. ,,Het zijn overigens die autochtone, Gentse clubs zelf die me een paar keer om dergelijke subsidies gevraagd hebben. Een aantal van die clubs doen al enkele jaren inspanningen om ook jonge allochtonen mee te laten spelen. Alleen kost hun dat vaak wat meer geld. Allochtone ouders zorgen bijvoorbeeld meestal niet voor meer omzet in de kantine.''

Volgens De Regge gaat het dus niet om discriminatie, maar juist om integratie. ,,En 15 procent allochtone spelers, dat is niet overdreven veel. Uit de statistieken blijkt dat 18 procent van de Gentse jongeren tussen 6 en 25 jaar van allochtone afkomst is. Ik denk dat veel ploegen hiervoor in aanmerking komen.'' (TOD)