De Bertemse groenen zijn niet te spreken over het onteigeningsplan van de Tervuursesteenweg. Die steenweg wordt ten vroegste in 2005 heraangelegd met onteigening en afbraak van vijf woningen als gevolg. Volgens Maria Andries van Agalev is de heraanleg perfect mogelijk zonder de bewoners uit hun huizen te zetten.

De Agalev-fraktie is tegen de onteigening en afbraak van vijf huizen op de Tervuursesteenweg. De gemeente zal het gedeelte voor het gemeentehuis en de school binnenkort helemaal vernieuwen om de veiligheid van de zwakker weggebruikers te verbeteren. Maar daar wringt nu net het schoentje. Volgens Maria Andries van Agalev kan de heraanleg ook zonder te onteigenen. ,,Deze onteigening is enkel nodig omdat de gemeente een afslagstrook wil voorzien voor een zijstraat. Maar die afslagstrook verhoogt de veiligheid van zwakke weggebruikers helemaal niet, door die strook kunnen de bestuurders net sneller doorrijden. En dat kan in een schoolomgeving toch zeker de bedoeling niet zijn?''


Goedkoop onteigenen
Agalev stelt nu voor om de afslagstrook te schrappen van het plan en op die manier de onteigeningen te vermijden. ,,Voor het gedeelte op de Tervuursesteenweg krijgt de gemeente subsidies in het kader van een veilige omgeving voor scholen, gelegen aan een gewestweg . Door die subsidies kosten de onteigeningen de gemeente zeer weinig. Maar dat wil nog niet zeggen dat men zo maar moet onteigenen als het niet echt nodig is voor de veiligheid. De gemeente kan met de huidige breedte van de Tervuursesteenweg een perfect veilige situatie maken. Er is op dit moment al een fietspad en plaats voor een voetpad. Als men het fiets- en voetpad herlegt en enkele parkeerplaatsen weglaat op de is ons plan zeker haalbaar. Dan kunnen de bewoners tenminste in hun huizen blijven.'' Het definitieve onteigeningsplan wordt op dinsdag 25 november besproken op de Bertemse gemeenteraad. (REV)