De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) start in wijk Kesseldal een grootschalig bodemonderzoek. Begin volgend jaar neemt de maatschappij bodem- en grondwaterstalen van vijfhonderd bebouwde percelen. De wijk is gebouwd op een voormalig stort. Komt er een historische vervuiling aan het licht, dan zal OVAM ook saneren.

Het stort van Kessel-Lo sloot in de jaren zestig de deuren. Enkele jaren later werd het gebied verkaveld en verschenen de eerste woningen. ,,Toen was men nog niet zo milieubewust als vandaag'', stelt schepen van ruimtelijke ordening Karin Brouwers (CD&V). Het was pas in de jaren negentig dat de meeste huizen werden gebouwd. De stad liet begaan. ,,Want er was een geldige verkaveling. De stad kon niet veel doen. Het vorige schepencollege probeerde nog de bouw van enkele hoge blokken te verhinderen, maar werd teruggefloten door de minister. Als de stad toch de bouwvergunningen van de nieuwe woningen had geweigerd, zou dat heel veel gekost hebben aan planschade.''

De wijk telt vandaag honderden woningen. Wie zijn huis verkoopt, is nu nog verplicht om op eigen kosten een bodemonderzoek uit te voeren. Dat kost al gauw 2.500 euro. Deze kleinschalige bodemonderzoeken brachten tot dusver geen zware vervuilingen aan het licht. Toch zal OVAM nu een grootschalig onderzoek uitvoeren.

,,Sinds 2002 is er een decreet dat ons toelaat grote sites aan te pakken'', vertelt OVAM-woordvoerder Guy Haemels. ,,Voordien konden we niets doen. We moeten de site nog afbakenen, maar het zal om een vijfhonderdtal woningen gaan. We starten begin 2004, en verwachten dan snel resultaat. Binnen enkele maanden weten we of er een grote sanering moet gebeuren, of niet.''


Niet afgraven
De bewoners hoeven niets te vrezen van een grootschalige sanering. ,,We moeten de tuinen niet afgraven'', stelt Haemels. ,,Het kan zijn dat de vervuiling ingekapseld zit, en geen gevaar vormt. Dan hoeven we niets te doen. Als het grondwater vervuild is, dan kunnen we dat oppompen en reinigen. De bewoners zelf zullen niet veel hinder ondervinden van de eventuele sanering. En ze kunnen in de toekomst hun huizen verkopen, zonder te vrezen voor waardeverlies of de kosten van een sanering.'' (BCZ)