Het leerlingenparlement van de basisschool Gouden Regen in Ganshoren heeft bezoek gekregen van de Brusselse minister voor Mobiliteit, Jos Chabert (CD&V). Nu de leerlingen van het zesde leerjaar zijn plan voor een betere verkeersveiligheid rond hun school hebben goedgekeurd, kunnen de werken begin november starten.

Een 30 km-per-uur zone rond de school, een oversteekplaats en een knuffelroute (een zone waar ouders hun kinderen na een laatte knuffel afzetten om onmiddellijk weg te rijden): die maatregelenmoeten de Frans Vervaekstraat in Ganshoren, vlak naast de Wereldtentoonstellingslaan, veel veiliger maken voor de kinderen.

,,We hebben deelgenomen aan het Kinderparlement vorig jaar'', vertelt voorzitter Cyril (11) uit het zesde leerjaar. ,,Daar lieten we aan de minister weten dat onze straat dringend moest verbeteren. De minister liet toen plannen tekenen en die hebben wij en het gemeentebestuur goedgekeurd.''


Luisteren naar de minister
Cyril is duidelijk opgetogen over het bezoek van minister Chabert en hij voert helder en duidelijk het woord. Zijn collega-voorzitster Sofia (11) wil liever niets zeggen. ,,Ik zal wel luisteren naar de minister'', lacht ze verlegen. De plannen worden besproken onder het toeziend oog van meester Marc en directeur Roger Leneer. ,,We hebben bij de gemeente al vaker een aanvraag ingediend om iets te veranderen aan de gevaarlijke verkeerssituatie hier'', legt Leneer uit. ,,Pas nu krijgen we via de minister een positief antwoord. Daar zijn we heel blij om. ''

,,De Wereldtentoonstellingslaan is een gewestelijke weg, dus daar kunnen we aanpassingen doen'', legt de minister uit. ,,Nu de gemeente de aanpassingen voor de Frans Vervaekstraat heeft goedgekeurd, kunnen ook hier alle problemen weggewerkt worden.''

De verkeerssituatie rond 15

Brusselse scholen wordt onder de loep genomen. Als de scholen positief reageren op een voor hen gemaakte verkeersstudie en als ook de gemeente met de plannen instemt, dan kunnen de aanpassingswerken beginnen. Zo is de Sint-Jozefschool aan de Woluwelaan al aangepast. Er wordt 2

miljoen euro vrijgemaakt voor de verkeersveiligheid rond de Brusselse scholen. (DWL)