De verkoop van het Mechelse rioleringsstelsel aan Amerikaanse investeerders -het zogenaamde 'Cross Border Lease' project- doet het cement tussen de Mechelse coalitiepartners kraken. Zowel Agalev als N-VA weigeren het project, dat de stadskas zes miljoen euro moet opleveren, te steunen. Als er geen akkoord komt, dreigt een financieel debâcle en moet Mechelen noodgedwongen uit de CBL-overeenkomst met de andere steden en gemeenten stappen.

Bij Cross Border Lease (CBL) geven gemeenten hun rioleringsstelsel voor lange termijn in concessie aan Amerikaanse investeerders, om het daarna terug te leasen. De Amerikanen doen er een belastingvoordeel mee, de stad Mechelen zou met de operatie zes miljoen euro winst opstrijken.

Vorige maand liet Vlaams minister van Leefmilieu Ludo Sannen (Agalev) al verstaan dat hij geen voorstander is van de CBL-constructie. Ondermeer omdat de gemeenten zich op die manier (financieel) afhankelijk maken van derden en hun beleidsvrijheid rond het beheer van het rioleringsstelsel in gedrang brengen. Maar nu ontlokt het dossier ook openlijk geruzie binnen de Mechelse meerderheid.

,,Wij hebben van meetaf aan kritische vragen gesteld bij het project'', zegt N-VA-gemeenteraadslid Marc Hendrickx. ,,Omdat de transactie niet risicoloos is, maar ook omdat de stad hiermee steun verleent aan een vorm van belastingontduiking in de VS.''

De N-VA-gemeenteraadsleden nemen zich voor om in de gemeenteraad tegen het CBL-project te stemmen. Agalev wil zich onthouden. ,,Ons nationaal partijbestuur heeft zich principieel tegen CBL uitgesproken. Wij kunnen het project dus onmogelijk steunen'', zegt Agalev-schepen Ali Salmi.

Zonder de steun van beide kleine coalitiepartners haalt de coalitie geen meerderheid in de gemeenteraad. Tenzij de onafhankelijke raadsleden mee in de boot stappen, maar in het geval van ondermeer Sophie Angenot (ex-Agalev) is dat hoogst twijfelachtig.


Zware aderlating
Dat is des te erger omdat de stad de opbrengst van zes miljoen euro al heeft opgenomen in haar financiële meerjarenplanning om er een aantal lopende investeringen mee te financieren. De mislukking van de CBL-deal zou een tweede zware aderlating zijn voor de stadskas, nadat ze al miljoenen euro's misliep door de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt.

Daar komt bij dat het stadsbestuur pijnlijk gezichtsverlies lijdt tegenover de andere gemeenten in de regio die bij de CBL-constructie betrokken zijn en hun rioleringsstelsel gezamenlijk op de markt hebben gegooid.

,,Er zijn de komende dagen nog gesprekken gepland met de coalitiepartners'', zegt burgemeester Koen Anciaux. ,,Ik breng het dossier niet op de gemeenteraad vooraleer er voldoende garanties zijn dat het door een meerderheid van de raadsleden gesteund wordt.''

Kortom, het heeft er alle schijn van dat de Mechelse politiek de komende dagen opnieuw een boeiend staaltje van politieke koehandel te wachten staat.