Archeologen van het Instituut voor Archeologisch Patrimonium (IAP) hebben in Leffinge een 4 meter brede stenen weg gevonden, die wellicht dateert uit de Middeleeuwen. De bakstenen zijn middeleeuws, het materiaal uit de buurt is van rond 1620. Of de weg -- het kanaal Plassendale-Nieuwpoort bestond nog niet -- wat te zien heeft met de commanderij, die de ridders van de Orde van Sint-Jan in 1312 erfden van de Tempeliersorde, moet later blijken. In elk geval wil de Middelkerkse burgemeester Michel Landuyt de immense middeleeuwse graanschuur rond Slijpe bewaren in een nieuw landschapspark.

De middeleeuwse weg werd dinsdag gevonden bij noodopgravingen tussen de kerk van Leffinge en de school, waar een nieuwbouw wordt gepland voor de bibliotheek en de buitenschoolse kinderopvang. Het IAP volgt Leffinge, een van de oudste parochies uit de kuststreek, telkens er werken gepland worden.

,,De bakstenen waaruit de weg is samengesteld, dateren uit de Middeleeuwen. Dat wil niet zeggen dat de weg middeleeuws is. Ze kunnen ook elders gerecupereerd en opnieuw gebruikt zijn. Verder onderzoek moet dat uitwijzen. We weten ook nog niet van waar tot waar de weg liep'', zegt Marnix Pieters van het IAP. ,,Rondom werden menselijke resten gevonden alsook aardewerk, dat pas vanaf de jaren 1620 via handelscontacten bij ons terechtkwam.''

De weg wordt, eens ze in kaart gebracht is, met rust gelaten. De funderingen van de bib, die niet wordt onderkelderd, zullen de vondst op zo'n 1,90 meter onder de grond, niet vernielen.

De nieuwe vondst is van heel wat waarde voor burgemeester Michel Landuyt van Middelkerke. Eerder werd ook al een graf met een Maltezerkruis gevonden tijdens de restauratie van de kerk van Leffinge. Volgens vorser Gilbert Jansseune is dat het graf van een Tempelridder en dus meteen gelinkt aan de Templierscommanderij in het nabije Slijpe.


Bescherming
als landschapspark

Burgemeester Landuyt wil de voormalige graanschuur rond Slijpe beschermen als landschapspark. Dat park wordt afgewerkt tegen 2006. ,,Uit de studie van Dieter Tys van de Vrije Universiteit Brussel blijkt dat er in het ongerepte polderland rond Slijpe nog veel meer relicten van de Tempeliers zijn overgebleven dan totnogtoe gekend'', aldus nog burgemeester Landuyt.

Rond de commanderij wil het gemeentebestuur daarom een landschapspark uitwerken met thematische fietstochten langs de landelijke weggetjes. Bij de diverse relicten komen uitlegborden. Er komen geen extra onnodige opgravingen, maar toevallige ontdekkingen worden er bij opgenomen. Ook het Fort van Nieuwendamme wordt in het landschapspark, dat genegen door het IAP en de provincie West-Vlaanderen, opgenomen. (YNG)