Komt er dan toch geen vier meter hoge pyloon op het terrein van de groendienst, vlakbij de Smedenpoort? ,,Wij zijn op zoek naar een neutrale plaats waar er geen hinder is'', sloot burgemeester Patrick Moenaert de discussie op de gemeenteraad over de vestiging van de zendmast af.

De nv Astrid werkt momenteel in heel het land een radiocommunicatienetwerk uit voor de hulp- en veiligheidsdiensten. Voor het eind van het jaar komt er een mast aan het gerechtsgebouw, op het containerpark Ten Briele en de Entrepot. De zoektocht naar een vierde plaats, om de hele binnenstad te dekken, verloopt minder vlot.

Bewoners uit de Lange Vesting en omliggende straten zien immers een 42

meter hoge pyloon in hun achtertuin om diverse redenen (esthetisch, maar ook uit vrees voor schadelijke neveneffecten) niet zitten. Volgens raadslid Yves Buysse (Vlaams Blok) hielden de architect en de burgemeester de plannen tegen om vier kleine antennes op het concertgebouw te plaatsen. ,,Hoe komt het dat die antennes niet op het concertgebouw staan? Volgens de deskundigen was dat de ideale locatie'', vroeg gemeenteraadslid Wim Jans (Agalev) gisteravond.

,,Het dak is er niet op berekend, dat is esthetisch niet verantwoord en strijdig met het bijzonder plan van aanleg wegens te hoog. Ik blijf erbij: zoiets kan niet in de binnenstad'', antwoordde schepen van Ruimtelijke Ordening Moniek Boydens.

Voor de burgemeester is een optimale bereikbaarheid van de hulpdiensten in de stad prioritair. ,,Op een bijeenkomst met buurtbewoners beweerde een vertegenwoordiger van de nv Astrid dat hij drie keer met mij contact had opgenomen over een mast op het concertgebouw. Wel, dat klopt niet en de man relativeerde zijn uitspraak op een vergadering dinsdagmorgen'', verdedigde Moenaert zich. (DRB)