De gouverneur zal op vraag van de het college een onderzoek instellen naar schepen van Personeel Patrick Jacobs en dan een eventuele sanctie treffen. Niet alle fracties waren het eens met die beslissing. Aanleiding voor het onderzoek is dat Jacobs enkele weken terug tweemaal op een avond betrapt werd op rijden onder invloed.

,,Wij hopen dat hij de eer aan zichzelf houdt'', zei Vlaams Blok-raadslid Steve Herman aan het eind van zijn betoog. De fractie eiste het ontslag van Jacobs ,,omdat hij, als schepen van Personeel, niet meer het nodige morele gezag heeft en dus niet meer politiek kan functioneren.'' ,,Bovendien zetelde hij ironisch genoeg ook in een commissie die werkte rond het aanpakken van alcoholproblemen.''

Ook de CD&V vond dat Jacobs alle gezag verloren heeft tegenover zijn personeel maar ging niet zover zijn ontslag te eisen. ,,In afwachting van een sanctie van de gouverneur vinden wij dat het college de specifieke bevoegdheden voor Personeel moet ontnemen aan de schepen'', zegt fractieleider Eddy Couckuyt.


Geen heksenjacht
Het dossier wordt nu overgemaakt aan de gouverneur. Burgemeester Anny De Maght ziet dat als een sein naar de bevolking: ,,Wij doen niet alsof onze neus bloedt, iedereen is gelijk voor de wet. Daarom vragen we dat er een onderzoek komt. Maar we willen geen heksenjacht.''

Ook VU-raadslid Danny Denayer was die mening toegedaan: ,,Ik heb de indruk dat sommigen hier een politieke afrekening van maken. Ik praat zijn gedrag niet goed, maar we moeten hem de kans geven te tonen dat hij deze crisissituatie de baas kan.''

Ook Agalev benadrukte dat zij het ontslag van Jacobs niet vragen. ,,Wij hechten ook veel belang aan verkeersveiligheid maar de schepen is al hard aangepakt'', zegt fractieleidster Lucette Callebaut. ,,Bovendien komt dit voorval voor het Vlaams Blok als een geschenk uit de hemel en leedvermaak vinden wij hier niet aan de orde.''

Denayer stelde nog dat we allemaal maar mensen zijn en dat mensen fouten kunnen maken. ,,Maar sommige fouten kunnen niet zonder gevolg blijven'' , vond het Vlaams Blok. De gouverneur zal zich nu over de zaak buigen.