Jo Cuyvers, Agalev-frontman in Zwalm, mag peter worden van het kerkhof van de Zwalmse deelgemeente Hundelgem. Dat heeft de gemeenteraad maandagavond beslist. Het idee om peters of meters aan te stellen voor kerkhoven kwam van Jo Cuyvers zelf. Het is heel uitzonderlijk dat burgemeester Basiel Eeckhout voorstellen van de oppositie overneemt, maar deze keer vond hij het zelfs ,,een geniaal idee.''

Enkele weken geleden lanceerde Jo Cuyvers het voorstel om voor de Zwalmse kerkhoven peters of meters aan te stellen die moeten waken over het onderhoud van de begraafplaatsen. ,,Naast de strooiweide op het kerkhof van Hundelgem ligt al enige tijd een mini-stortje dat maar niet opgeruimd raakt. Waarom passen wij voor de Zwalmse kerkhoven geen systeem toe met peters en meters? Leden van de kerkfabriek of geïnteresseerden uit de buurt kunnen aan het gemeentebestuur doorgeven wanneer onderhoudswerken nodig zijn.''


Nog nooit gebeurd
Groot was zijn verbazing toen hij zijn idee op de agenda van de gemeenteraad zag verschijnen. Dat een voorstel van Agalev, die niet eens in de gemeenteraad vertegenwoordigd is, wordt overgenomen, is in Zwalm nog nooit gebeurd. Meer nog, de burgemeester had het zelfs over een zeer goed idee. ,,Wij willen er op ingaan en starten een proefproject op aan het kerkhof van Hundelgem'', zei Basiel Eeckhout.

Maar er schuilde een addertje onder het gras. ,,Wij zullen het peterschap voorstellen aan de auteur van het geniale idee. Peter zijn betekent niet alleen met een vermanend vingertje rondlopen, maar zelf ook de handen uit de mouwen steken.''


Te geschrokken
Jo Cuyvers, die steeds aandachtige toeschouwer is tijdens de gemeenteraad, was maandagavond te geschrokken om te weten wat hij met het voorstel aan moest. Gisteren gaf hij te kennen eventueel op de vraag te willen ingaan. ,,Al zou het beter zijn om eerst in de straten rondom het kerkhof naar mogelijke peters of meters te zoeken. Ik ben een politicus en zorg voor de doden heeft niets met de politiek te maken.''

Als niemand bereid is, wil Jo Cuyvers, die iets verderop in Hundelgem woont, het peterschap toch aanvaarden. ,,Maar dan moet het voor de mensen duidelijk zijn dat zij zelf voor het onderhoud van hun graven verantwoordelijk zijn. Er moet een betere verharding komen tussen de graven. En als ik problemen meld, moeten die binnen de week door gemeentepersoneel opgeruimd worden.''

Afwachten of burgemeester Basiel Eeckhout daar wil op ingaan.