De knokpartij begin dit jaar op het terras van café `t

Wit Paard, na de voetbalwdstrijd AA

Gent-Club Brugge, had niks met voetbal te maken en hoeft dus niet te worden vergoed door het schadefonds van AA

Gent. Dat antwoordde burgemeester Frank Beke op een interpellatie van Vlaams Blok-gemeenteraadslid Wis Versyp. Een vrouw uit de Tennisstraat wiens brievenbus bij een ander incident werd stukgemaakt, krijgt toch een schadevergoeding uitbetaald.

Op 23

februari werd er gevochten op het terras van `t

Wit Paard, na de voetbalwedstrijd in kwestie. Er werd voor 3.000

euro schade aangericht en volgens de eerste berichten zou het schadefonds van AA

Gent daar 2.500

euro van vergoeden.

Die vlieger ging echter niet op: in april kreeg de uitbater van het café bericht dat de rellen niets met voetbal te maken hadden, en dus geen zaak waren voor het schadefonds - dat mee wordt gefinancierd door Stad Gent.

Burgemeester Beke verdedigde het niet-uitkeren van de schadevergoeding. ,,Uit onderzoek van de politie is inderdaad gebleken dat de vechtpartij niet voetbalgebonden was.''

Wis Versyp bleef echter aanhouden. ,,Als zoiets niet voetbalgebonden is, wat is het dan wel'', zei ze. Waarop de burgemeester uit zijn krammen schoot. ,,U beseft toch wel dat u nu beweert dat onze politie liegt'', beet hij het Vlaams Blok-raadslid toe.

Overigens kon Beke aankondigen dat in een heel ander schadegeval, dat van een beschadigde brievenbus in de Tennisstraat, er intussen wel een schadevergoeding is uitgekeerd. ,,Daar is eind september een brief gestuurd dat er 296

euro zal worden vergoed.'' (TOD)