De openbare bibliotheek aan de Lange Nieuwstraat ontruimt binnen enkele weken haar achtervleugel, zodat de provinciale Plantijn Hogeschool in september dat deel kan inpalmen. Kunst in Huis verhuist naar een speciale kunstbibliotheek aan de Schijfstraat op 't Kiel. Het hoofdkwartier van de bibliotheek hoopt in 2005 naar Permeke te verhuizen, twee jaar later dan gepland.

De bouwvakkers zwoegen ijverig verder om de voormalige Permekegarage te vertimmeren tot nieuwe hoofdbibliotheek van Antwerpen. Binnen anderhalf jaar zou het stadskantoor aan het De Coninckplein afraken. Voor de bib zelf, is het dan nog enkele maanden geduld oefenen.

Gestreefd wordt naar 22 april 2005. ,,We vieren een jaar lang, in 2004 en 2005, Antwerpen als wereldhoofdstad van het boek. Hoe kunnen we dat feestjaar op 22 april beter afsluiten, dan met de opening van de nieuwe bibliotheek aan het De Coninckplein?'', zegt Jan Van Vaerenbergh, directeur van de Antwerpse bibliotheken.


Kiel krijgt kunstbibliotheek
Ondertussen verkocht de stad de Lange Nieuwstraat aan de provincie. Haar Plantijn Hogeschool zoekt daar uitbreiding. In september neemt de school alvast de achtervleugel van de bibliotheek in gebruik.

Volgende week stopt de uitleendienst Kunst in Huis aan de Lange Nieuwstraat. Ze verhuist tegen september naar de bibliotheek aan de Schijfstraat op 't Kiel.

,,Daar komt onze eerste themabibliotheek, rond kunst'', verduidelijkt Van Vaerenbergh. ,,De ontlener die speciale kunstboeken zoekt, kan ze daar vinden. Naast het normale boekenaanbod, dat er blijft. Ook Kunst in Huis krijgt er zijn nieuwe stek. Er is alvast meer parkeerplaats, want zo'n kunstwerk neem je niet gemakkelijk mee op de fiets of de tram.''

De CD-rom, video en DVD-afdeling in de achtervleugel van de Lange Nieuwstraat verhuist tijdelijk naar de vierde verdieping.