In dierenpark Planckendael is het milieuquotiënt-parcours voorgesteld. Bedoeling is dat bezoekers op tien plaatsen in het park één en ander opsteken over milieutechnieken. Het parcours is speciaal uitgestippeld voor schoolkinderen.

Bij de douchende neushoorn hoort sinds kort een houten paneel dat toont hoe water wordt opgewarmd dankzij zonne-energie. Via de knopjes op het paneel kan de bezoeker zijn kennis over het onderwerp testen. Eén van negen andere modules binnen het milieubewustzijns-parcours beantwoordt vragen als ,,hoe ontstaat geluid ? en hoe komt het op ons trommelvlies terecht ?''. Dankzij twee recht tegenover elkaar geplaatste schotels kunnen de kinderen zelf geluidstesten uitvoeren.

Behalve de demonstraties en de technische uitleg kan je zelf ook de ,,milieuquotiënt'' berekenen. Dat is vergelijkbaar met het intelligentiequotiënt maar meet je kennis over milieu en techniek.


Stank voor Dank
Behalve het MQ-parcours is er ook het detective-spel Stank voor Dank . Dat start wanneer Sherlock Drolmes met mest besmeurde laarzen vindt in de keuken van het parkrestaurant. Vermits Drolmes' assistent Watson ziek is, moeten de parkbezoekers mee helpen deze merkwaardige vondst te verklaren. Samen doen ze hiertoe de verschillende onderzoekslabo's van Planckendael aan. Bedoeling van het spel is aan te tonen dat, dankzij wetenschappelijke technologieën, enorm veel informatie kan gepuurd worden uit achtergelaten dierenmest. (CRM)