De aanvraag van brandstoffengigant Totalfina om langs de rotonde Wellens een tankstation te mogen bouwen, krijgt gunstig advies van het schepencollege. ,,We hebben wel een hele reeks voorwaarden opgelegd'', zegt schepen van Mobiliteit, Kris Peeters (Agalev). Tegen de eerder door de bestendige deputatie afgeleverde milieuvergunning loopt nog een beroepsprocedure.

Tijdens het openbaar onderzoek liepen 140 bezwaarschriften binnen. De brandweer, de nabijgelegen Vlaamse Landmaatschappij, de plaatselijke CD&V-afdeling, enkele adviesraden en tientallen burgers formuleerden bedenkingen met betrekking tot milieu, verkeersveiligheid en leefbaarheid.

,,Deze bezwaarschriften zijn ofwel weerlegd, ofwel werd rekening gehouden met de bezwaren'', legt Kris Peeters uit. ,,We eisen dat rond het tankstation een alternatief fietspad wordt aangelegd. Bij het kruisen van dit fietspad moet de automobilist een niveauverschil voelen. De bouwheer moet ook werk maken van een groene poort. Een rijstrook van de rotonde wordt gebruikt als op- en afrit. Alleen de aanvraag voor de bouw van een LPG-tankinstallatie werd uit veiligheidsoverwegingen afgewezen''.

Het gunstige advies van het Herentalse college vertrekt deze week naar Stedenbouw Antwerpen, dat de knoop doorhakt. ,,Wellicht gebeurt dat vrij snel'', zegt Kris Peeters. ,,Minister Dua behandelt het beroep tegen het afleveren van de milieuvergunning wellicht volgende maand''.

Voormalig burgemeester en tegenstander Jos Van Thielen (CD&V) spreekt van een historische vergissing. ,,De genomen maatregelen zijn een doekje voor het bloeden. Men verkwanselt een broodnodige carpoolparking en hetgeen een mooie groene poort naar het stadscentrum en het Netepark had kunnen worden. Ik ben teleurgesteld in de groene jongens in het college. Ik had gehoopt dat ze zwaarder zouden doorwegen. De financiële problemen van het OCMW hadden op een andere manier kunnen worden opgelost''. (MPH)