De Nieuwstraat in Sint-Niklaas verloor heel wat van haar charme als winkelstraat. Centrummanager Pieter De Wilde ziet echter een toekomst voor de straat weggelegd als Vlaaikensgang. ,,Vooral het eerste deel van de straat kan de lokale versie van de Rue Des Bouchers worden,'' zegt De Wilde in zijn analyse van de huidige toestand.

De Nieuwstraat is in het rapport van de Wilde onderverdeeld in drie stukken. Het gedeelte tussen de Hovenierstraat en Hazewindstraat is vooral een woonstraat. Slechts hier en daar tref je er een handelszaak aan. Als de supermarkt zich effectief in de Pastoor de Meerleerstraat vestigt, dan is de functie helemaal beperkt tot wonen.

Het eerste gedeelte van de Nieuwstraat gelegen tussen Grote Markt en Castrodreef is allicht het meeste commerciële. Er zijn werken bezig in dit stuk. Volgens het centrummanagement is de aanblik van dit gedeelte van de straat niet echt aantrekkelijk om klanten te lokken, ook al is het winkelaanbod op niveau. Enkele percelen vormen zelfs een pijnpunt.

,De verwaarloosde tuin en de leegstaande panden zijn geen goede zaak,'' haalt De Wilde aan. ,,In afwachting kan de tuin misschien worden opgeknapt en opengesteld als buurtparkje. Het leegstaande pand is al geruime tijd verzegeld. Dat komt het dynamisme van de Nieuwstraat niet ten goede. Gelukkig wonen heel wat handelaars boven hun winkel, een evolutie die wij toejuichen.''

Tussen het woon- en het commerciële gedeelte van de Nieuwstraat, situeert zich een overgangsgebied waar woningen meer en meer winkels verdringen. Als de tientallen woongelegenheden in de Kroonmolenstraat in gebruik zijn, wordt het woonaspect nog verder beklemtoond. Tussen Kroonmolenstraat en Hovenierstraat hergroeperen zich de winkelpanden en dat vindt het Centrummanagement een positieve evolutie. Vooral voor het stuk dat aan de Grote Markt grenst, ziet Pieter De Wilde perspectieven.

,,De Nieuwstraat is één van de oudste winkelstraten van de stad Sint-Niklaas,'' zegt hij. ,,Het stuk tussen Castrodreef en Grote Markt wordt winkelwandelgebied, Hendrik Heymanplein en Kokkelbeekstraat inbegrepen. De realisatie van het aangekondigde woon- en winkelproject is cruciaal voor de evolutie tot handelsstraat. Gaat dit project niet door, dan vrees ik dat op langere termijn ook dit gedeelte van de Nieuwstraat naar woonstraat met plaatselijke handel evolueert. Als de handelszaken hun verantwoordelijkheid nemen, is er ruimte voor horeca en shopping om zich hier te vestigen. De Nieuwstraat wordt in dat eerste gedeelte dan een soort Rue Des Bouchers.'' (SL)