Het thema van de 24ste wandelhappening Dwars door Brakel is Sport en jeugd . De gelegenheid voor een gesprek met sportfunctionaris Wim De Wael (27). Na twee jaar peilen wij naar de stand van zaken in de Brakelse sporthal De Rijdt .

  • Wordt de sporthal ondertussen voldoende bezet?
  • Wim De Wael : ,,Vooral in de winter zien we een volledige bezetting. Veel voetbalclubs geven hier trainingen, maar hier wordt evenzeer frequent gevolleybald. We beschikken over een kerncompetitie minivoetbal, drie badmintonclubs en een jiujitsu- en een judoschool. Recreatief worden vooral de twee squashboxen en de drie tennistafels gebruikt. De klimmuur beperkt zich voorlopig tot initiatielessen.''

  • Worden nog andere initiatielessen en sportkampen georganiseerd?
  • ,,In samenwerking met de sportraad bieden we initiatielessen aan in muurklimmen, kleuterturnen, dans voor kinderen tussen zes en twaalf jaar en yoga voor volwassenen. Vorig jaar startten we met sportkampen en ook die zijn compleet volgeboekt. We laten maar een maximum aantal deelnemers toe, zodat we kunnen blijven kwaliteit aanbieden. Onze sportkampen lopen vooral tijdens de schoolvakanties. Vorige week liep er tijdens de paasvakantie een sportkamp tennis/omnisport , in samenwerking met de tennisclub. Omnisport stond voor bal- en gevechtssporten, maar ook voor badminton en muurklimmen.''

  • Wordt de sporthal ook overdag veel gebruikt?
  • ,,Daar kan nog verbetering in komen. Ik kijk dan vooral in de richting van de scholen, die hier over een perfecte ruimte beschikken om de L.O.-lessen te laten plaatsvinden. Voorlopig maakt alleen het KTA hiervan gebruik, die de lage kosten -- 2,5 euro voor een derde van de zaal per uur -- doorrekent aan de leerlingen. Stella Matutina en het Sint-Franciscusinstituut zakken jaarlijks een aantal keer af voor sportdagen en de basisschool van Viso Cor Mariae houdt hier in juni een sportweek.''

  • Zijn er nog uitdagingen voor de sportfunctionaris?
  • ,,Zeer zeker. In de toekomst wensen we nog een avondactiviteit te organiseren voor volwassenen. We denken aan aerobic of turnen. Vanaf september mikken we op de steeds groeiende groep van senioren die we overdag wensen te bereiken.''