Er staat minder tegenwind voor de komst van windturbines in de Gentse haven. Er is een consensus mogelijk voor het vogelprobleem dat er zich stelt. Dat zei Luc Peeters op een hoorzitting over windturbines in het Vlaams parlement. Luc Peeters is afdelingshoofd van Natuurlijke Rijkdommen en Energie en voorzitter van de Windwerkgroep. Deze werkgroep adviseert inplantingen van windmolens.

Voor de Gentse haven worden plannen gemaakt om er 35 windturbines te plaatsen. In een eerste schijf komen er elf. Maar er rezen problemen. Peeters: ,,Het Instituut voor Natuurbehoud maakte bezwaar. Ergens in het havengebied was een put gegraven. Die kwam vol water te staan en daar kwamen vogels op af. Omwille van die vogels dreigde het project negatief geadviseerd te worden. Nu is hierover binnen de windwerkgroep een consensus mogelijk.''

,,In de Windwerkgroep heeft ook het Instituut voor Natuurbehoud zitting en Joris Everaert van dat Instituut spreekt de woorden van Peeters niet tegen. Voor de elf turbines is nu een milieu-effectenrapport in de maak. Dan gaat het voor advies naar de Windwerkgroep en daarna voor een besluit naar het kabinet van de Vlaamse minister voor Energie.'' (VBW)