De provinciebegroting krijgt een knauw van twee miljoen euro, omdat het Vlaams gewest de overdracht van de 120 kilometer provinciewegen op de lange baan heeft geschoven. Gevolg: de provincie moet dat geld ergens besparen. De gemeenten krijgen volgend jaar minder geld van de provincie voor de aanleg van fietspaden.

De provincieraad startte gisteren met de begrotingsbesprekingen voor 2004. Het begrotingsontwerp toont een balans die op 950 euro na mooi in evenwicht is. Er komt 120.163.000 euro binnen, en er gaat 120.162.050 euro weer buiten. Grote investeringen staan er volgend jaar niet op stapel. Het provinciehuis weegt dan ook nog ettelijke jaren op de provinciekas. Vlaams-Brabant moet nog achttien jaar lang, elk jaar 1,8 miljoen euro afbetalen. Daarbovenop komt er nog een afbetaling van 410.000 euro, tien jaar lang, voor de parking onder het provincieplein.

Maar dat had de provincie voorzien. Wat niet te voorzien was, is dat het Vlaams gewest de overdracht van de provinciewegen op de lange baan heeft geschoven. De overdracht was voorzien voor juli 2003. ,,Maar we blijven dus 120 kilometer aan provinciewegen beheren'', stelt gedeputeerde René Swinnen, bevoegd voor financiën. ,,Dat betekent dat we toch zelf voor de kosten van het onderhoud moeten opdraaien, voor de opknapwerken, en zo meer. De financiële weerslag in 2004 is geraamd op bijna twee miljoen euro.''

Geld dat elders was voorzien. ,,Dus moeten we elders afbouwen. We doen dat vooral bij de provinciesubsidies voor mobiliteit en ruimtelijke ordening. Zo compenseren we toch bijna een miljoen euro.'' Concreet betekent dat dat de gemeenten niet meer de helft van de kostprijs van een nieuw fietspad kunnen aanrekenen aan de provincie. Wel dertig procent. Allicht zullen dan ook minder gemeenten gebruik maken van de formule.De provincie voorziet 910.000 euro voor fietspadsubsidies, in plaats van de geplande 1,8 miljoen euro. (BCZ)