,,Ook Brussel moet meer vluchten over zich krijgen. Iedereen heeft recht op eenzelfde rust.'' Dit vindt de burgemeester van Zaventem, Francis Vermeiren (VLD). Zaventem maakt in een motie brandhout van een gedeelte van het spreidingsplan-Anciaux.

Uitgangspunt van de motie is dat Zaventem voor de luchthaven pleit en de tewerkstelling topprioriteit vindt. ,,Maar de leefbaarheid binnen en buiten de gemeente moet verzekerd blijven'', aldus Vermeiren. ,,En dat is niet het geval wanneer baan 25L wordt ingeschakeld. Die baan is veel korter dan de andere, heeft geen taxiweg en veroorzaakt volgens het plan zelf bovenmatige hinder. Dat is onaanvaardbaar.''

Het ontbreken van een uitwaaieringszone, die letterlijke uitschuivers van vliegtuigen moet ondervangen, zorgt volgens Zaventem zelfs voor een onveilige situatie. ,,Daarnaast komt er een nog sterkere concentratie van de vluchten boven deelgemeente Sterrebeek tijdens het weekend. Die deelgemeente krijgt nu al de helft van de nachtvluchten te verwerken. Dit is concentratie versterken in plaats van afbouwen.''

Schepen Pieter Derveaux (VLD) betreurt voorts dat het plan geen rekening houdt met grondlawaai. ,,De dorpskernen van Zaventem en buurgemeente Steenokkerzeel lijden onder het proefdraaien, starten, landen en taxi-en.''

De burgemeester rekent erop dat minister Anciaux (Spirit) begrip zal hebben voor de Zaventemse bekommernissen. ,,Ik schat onze kansen goed in omdat dit deels gekende en zeer reële problemen zijn'', besluit Vermeiren. (VAK)