De gemeenteraad van Asse levert niet in op de eigen zitpenningen. Het rondje 'politieke' besparingen dat oppositieraadslid Johan De Rop (Samen) op de agenda plaatste, draaide uit op een sisser. Zelfs zijn eigen fractie stond niet eens eensgezind achter zijn voorstellen.

In navolging van de lineaire besparingen van tien procent die het college oplegde aan de gemeentelijke diensten en vzw's stelde De Rop voor om aan de gemeentelijke vzw's Den Horinck en Sport en Recreatie te vragen om ook de betaalde bestuursfuncties, twee in elke vzw, af te schaffen. ,,Er zijn mensen die dat met evenveel inzet helemaal gratis willen doen'', stelde hij.

Burgemeester Vanhaeleweyck antwoordde dat de betaalde mandaten zeker geen symbolische functies zijn, maar veel inzet en kennis vergen. Hoewel raadsleden van de minderheid die inzet bij sommigen in twijfel durven trekken, vond het voorstel van De Rop ook op de oppositiebanken maar weinig steun.

Met het voorstel om de zitpenning voor de gemeenteraad en de commissievergaderingen met tien procent in te krimpen, ging het al even snel richting verticaal. Burgemeester Vanhaeleweyck stelde dat die zitpenningen overal de standaardnorm zijn en dat ,,de vergoeding beantwoordt aan de prestaties die van een gemeenteraadslid worden verwacht''. Zijn VLD-collega Eddy Conruyt daagde De Rop zelfs uit: ,,Schaf de zitpenning helemaal af, of herleid ze minstens tot de helft en ik steun U'', stelde hij, doch niemand reageerde.

Ook oppositieraadslid Jos Van den Abeele (Zellik) noemde de besparingsvoorstellen van De Rop niet ernstig. ,,Er zijn heus wel constructievere manieren om te besparen. Zo volgde het gemeentebestuur mijn visie om te verzaken aan de aankoop van een, mijn inziens waardeloze, bufferzone in het Molenbeekdal. Idem voor de aankoop van een bos in de Kerklaan. Het college is op mijn vraag eerst ter plekke komen kijken en heeft toegegeven dat die aankoop inderdaad nergens goed voor is. En in het dossier van de pastorij van Relegem bespaart de gemeente uiteindelijk 5,5 miljoen (oude franken), door in te gaan op mijn vraag om de kerkfabriek enkele gronden te laten verkopen en af te zien van de zolderinrichting. Samen hebben we zo de gemeente al vele miljoenen bespaart. Als het goed is, mag het ook worden gezegd'', wierp Van den Abeele een opmerkelijk bloemetje naar het college. (RDS)