WILLEBROEK

Dolfijtje is een zwembad voor mensen met een hersenbeschadiging die ontstaan is voor, tijdens of kort na de geboorte. Het zwemcomplex is aangepast aan de specifieke noden van het doelpubliek, en kan hen hierdoor fysieke en mentale verlichting brengen. Hoewel het initiatief bijna uniek is in Vlaanderen en kan rekenen op een steeds verhoogde vraag, krijgt het toch geen steun vanuit een hogere overheid

Mensen met een hersenletsel kunnen te maken hebben met motoriekstoornissen en veranderingen in hun intellect- spraak- gezichts- en gehoorvermogen, maar bij iedereen kan dit op een andere manier tot uiting komen. Zwembad Dolfijntje wil het voor deze mensen mogelijk maken zich te ontspannen en zich vrij te voelen in water zodat de fysieke pijn verlicht wordt. Dit vraagt echter een aangepaste accommodatie zoals rolstoeltoegankelijkheid tot aan het water, speciale liften en water van 34°C. Maar ook een regelmatige aanpassing van de infrastructuur is noodzakelijk om aan de strenge normen te voldoen. Erg vanzelfsprekend is dit niet als er geen enkele subsidie voorzien is om de activiteiten of de verbouwingswerken te financieren. Ludo Deferme, die elf jaar geleden gestart is met het initiatief en nu nog steeds begeleiding verzorgt in het water, licht toe. ,,De verbouwingswerken aan het complex waren broodnodig, niet alleen voor praktische redenen, maar ook omdat we ertoe verplicht werden door VLAREM. Er was dringend nood aan extra omkleedruimte, meer liften om de rolstoelpatiënten uit hun stoel te heffen, andere filters voor het water en een documentatiecentrum. In zijn totaliteit hebben de werken vijf miljoen BEF gekost, dat heeft de IE- vereniging bijeengespaard door de verkoop van truffels en marsepein, gesponsorde deelname aan de dodentocht en verschillende giften. We hebben reeds alles geprobeerd om subsidies te krijgen, maar hetgeen we hier doen past niet in een hokje van de overheid. Een sport- of jeugdvereniging zijn we niet, evenmin een zorginstelling voor gehandicapten en dus hebben we geen recht op ondersteuning. Enkel de gemeente Willebroek voorziet ons van het stuk bouwgrond en de nodige elektriciteit en water.''


Steun voor ouders
Rita Scheers, lid van de IE- werkgroep en ouder van één van de kinderen die Dolfijntje regelmatig bezoekt vindt dat het bad een zeer ruime functie heeft. ,,Na een zwembeurt zijn kinderen veel ontspanner en zijn ze vlotter in de omgang. Als ouder doet het je plezier om te zien dat je kind er zo van geniet. Het bad biedt ook de mogelijkheid om met mensen te praten die in hetzelfde schuitje zitten, wat voor een enorme steun zorgt. De IE- werkroep bestaat voornamelijk uit ouders wiens kinderen gebruik maken van het zwembad, zij doen allen serieuze inspanningen ten voordele van het Dolfijntje. Toch hebben zij ook het gevoel in de kou te staan, omdat er nog steeds geen erkenning is voor centra als dit.'' (GDC)

  • IE- zwembad, Rupellaan 1, 2830 Willebroek, tel. 03.866.10.68