Het voorziene sociale woningbouwproject van de voormalige Dungelhoeffkazerne in Lier is door Vlaams minister van Wonen, Media en Sport Marino Keulen (VLD) niet weerhouden in de eerste fase. Het betreft de Publiek-Private Samenwerking (PPS) waarvan gehoopt werd ongeveer 180 wooneenheden te kunnen bouwen. In Lier leeft de hoop om in de tweede fase van dit project toch aan bod te komen.

Aanvankelijk was het Lierse project door voormalig Vlaams minister Jaak Gabriëls (VLD) mee voorzien. In het PPS-systeem is het voorzien dat een privé-firma of een groep van bedrijven de woningen bouwt en een sociale huisvestingsmaatschappij nadien de woningen verhuurt en verkoopt. Hierdoor kan op korte termijn gewerkt worden.

Ondertussen is Marino Keulen de bevoegde minister geworden en er werd voor de eerste fase van het PPS-systeem nagegaan welke projecten bouwrijp zijn, wat inhoudt dat ze aan alle stedenbouwkundige voorwaarden moeten voldoen om snel van start te kunnen gaan.

,,In Lier is echter het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) nog niet klaar en ook de wegenis en de voorzieningen voor water, gas en elektriciteit ontbreken momenteel nog.'', zegt Jo Cooymans, coördinator van de Dungelhoeffsite.

De keuze van minister Keulen viel op Izegem, Gent, Aalst, Tienen, Dilbeek, Antwerpen en Lommel.

,,Ons project zal zodoende naar een tweede fase moeten opschuiven maar de vraag blijft of minister Keulen van plan is die tweede fase te voorzien. Het was immers een plan van voormalig minister Gabriëls. Het merendeel van de traditionele huisvestingsmaatschappijen heeft wat angst voor de realisatie van een PPS-systeem. Voor ons project blijven we hopen dat minister Keulen een tweede fase voorziet, waar we dan kunnen instappen. We willen alleszins het project realiseren. Indien we niet in het PPS-systeem kunnen stappen dan bestaat nog altijd de kans om via de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting tot de realisatie over te gaan maar dat gebeurt dan op de traditionele manier.'', weet Cooymans. (BTL)