Jo Vandenbroucke van tegelbedrijf Vandenbroucke Tiles wil donderdag in kort geding van de Kortrijkse rechter gedaan krijgen dat de openbare verkoop van het Museum Steengoed in Waregem niet doorgaat. ,,Wij willen de collectie bijeenhouden. Die is overigens eigendom van een aparte nv. We beschikken daarvoor over de nodige eigendomsbewijzen.'' Curator Els Haegeman verwacht weinig problemen. ,,Ik heb mij goed voorbereid en ingedekt. Tot nu toe heb ik geen eigendomsbewijzen gezien.''

Het mineralen- en fossielenmuseum Steengoed in de Henri Lebbestraat 190 in Waregem is een initiatief van natuursteenbedrijf Vandenbroucke, dat in 1999 in vereffening ging. Het omvat een collectie van ruim 4000 gesteenten, die een grote wetenschappenlijke waarde hebben. In zijn genre biedt Steengoed een van de volledigste verzamelingen ter wereld.

Die collectie wordt op zaterdag 25 oktober openbaar verkocht en dreigt uiteen te vallen als kandidaat-kopers maar in een fractie van het geheel geïnteresseerd zouden zijn.

Jo Vandenbroucke verzet zich tegen de verkoop en hoopt via het kort geding van donderdag 23 oktober gelijk te halen. ,,De collectie is eigendom van nv Vandenbroucke Minerals. Wij brachten een door de bedrijfsrevisor gecertifieerde kapitaalsinbreng in. En we beschikken over de nodige eigendomsbewijzen. Maar de curator legt alles naast zich neer. Nochtans is onze bewijsvoering overduidelijk.We hebben een inventaris waarin alles gedetailleerd en duidelijk staat omschreven. Overigens: Museum Steengoed zit niet in de vereffening maar wel de vzw Tentoonstellingen. En die omvat de exporuimte en de bar in het gebouw in de Lebbestraat.''

Jo Vandenbroucke herinnert er ook aan dat bij de start van het museum in 1993 overheidssubsidies beloofd waren.

,,Om die te verkrijgen waren wij verplicht drie personeelsleden (onder andere een geoloog) te aanvaarden, een bezoekersruimte in te richten en andere kleinere ingrepen uit te voeren. Daarvoor trokken wij persoonlijk 250.000 euro uit. De subsidies hebben wij nooit ontvangen. Maar onze vzw Tentoonstellingen, die het museum runde, had wel centen nodig. Daartoe gingen wij een lening aan. Ongeveer 12.500 euro werd niet terugbetaald. Daarom werd een vereffenaar aangesteld. Het museum werd verzegeld en gesloten. En de nv's Vandenbroucke en Vandenbroucke Minerals op non-actief gesteld.''


Goed voorbereid
Curator Els Haegeman heeft er alle vertrouwen in dat het kort geding de openbare verkoop niet zal verhinderen. ,,De vereffening dateert van vier jaar geleden. Vandenbroucke heeft al tijd genoeg gehad om met de eigendomsbewijzen voor de dag te komen. Dat is tot nu toe niet gebeurd. Waarom daarmee wachten tot enkele dagen voor de openbare verkoop? Ik heb overigens ook nog een uitspraak van de rechtbank van 1 februari 2003. Die bevestigde het verloop en de uitslag van de vereffeningsprocedure. Ik voel mij voldoende gesteund.''