De Buggenhoutse burgemeester Tom Van Herreweghe werd door de raadkamer buiten vervolging gesteld. CD&V-voorzitter Bart Willockx en CD&V-fractieleider in de gemeenteraad Dirk Stallaert dienden een klacht met burgerlijke partijstelling in tegen Van Herreweghe. Ze betichtten de burgemeester van laster en eerroof. Zij worden nu in het ongelijk gesteld en moeten de gerechtskosten betalen.

De oorsprong van de klacht gaat terug tot eind 2002. De Dendermondse correctionele raadkamer stelde toen Buggenhouts CD&V-voorzitter Bart Willockx en CD&V-fractieleider in de gemeenteraad Dirk Stallaert buiten vervolging. Beide politici werden in mei 2002 door burgemeester Tom Van Herreweghe aangeklaagd. Want Dirk Stallaert klaagde burgemeester Van Herreweghe begin 2002 aan bij de provinciegouverneur, omdat de oprit van de burgemeesterswoning zou zijn aangelegd door gemeentepersoneel. De gouverneur verwierp de klacht en stelde Van Herreweghe in het gelijk. Hierop diende Van Herreweghe een klacht in met burgerlijke partijstelling tegen Stallaert. Ook De Lantaarn maakte gewag van het gegeven dat de oprit van de burgemeester door gemeentepersoneel zou zijn aangelegd. Ook tegen de verantwoordelijke uitgever van De Lantaarn, Bart Willockx, werd een klacht ingediend.


Vaudeville afsluiten
Willockx en Stallaert werden evenwel buiten vervolging gesteld door de raadkamer en gingen dus zelf tot de actie over. Zij meenden dat de klacht van Van Herreweghe lasterlijk was bedoeld en dienden op hun beurt een klacht in. Ook stelden ze dat de burgemeester de CD&V-oppositiefractie in de gemeenteraad lasterlijk bejegende. Om hun stellingen te staven, trommelden ze zestien getuigen op om tegen de burgemeester te getuigen.

Burgemeester Tom Van Herreweghe: ,,De jarenlange klachtenstroom is nu ten einde. Ik ben wellicht de meest gescreende inwoner van Buggenhout. In alle onderzoeken ben ik gezuiverd van alle schuld. Laat ons de vaudeville nu maar afsluiten en onze energie stoppen in het besturen van de gemeente.''