Wemmel moet aan de Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn een schadevergoeding betalen wegens het onterecht onteigenen van gronden waarop het oude tramstation stond. Deze schadevergoeding kan oplopen tot 1,2 miljoen euro.

Het schepencollege krijgt een weinig aantrekkelijke ,erfenis' van voormalig burgemeester Jos Geurts. Die liet - onwettig - de gebouwen en gronden van de vroegere stelplaats en tramstation, eigendom van De Lijn, onteigenen. De feiten dateren van in de jaren negentig. Geurts liet meteen alles afbreken. Illegaal dus. Geurts wilde koste wat het kost plaats maken voor Centrum II, met een prestigieus bouwproject. De gebouwen van De Lijn pasten niet in dit concept. Er kwam op die site een park.

Voor de illegale onteigening werd Wemmel in 1997 al in eerste aanleg veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding - de waarde van de gronden - aan De Lijn. In beroep werd dit vonnis bevestigd.

Schepen van Patrimonium Nathalie De Suray vroeg de gemeenteraad al een princiepakkoord goed te keuren. De Suray: ,,De gemeente heeft geen rechtsbasis om de zaak in Cassatie te trekken. Daarom zit er niks anders op dan te betalen aan De Lijn.'' De gemeenteraad keurde de beslissing goed.

De rechtbank, de gemeente en De Lijn moeten een expert aanstellen om het precieze bedrag te bepalen. Destijds werd het perceel waar het tramstation op stond, geschat op 10 miljoen oude Belgische frank. Gezien de evolutie van de grondprijzen in Wemmel spreekt een recente schatting over een bedrag van tussen 1 en 1,2 miljoen euro.


Van den Bossche
De gemeente is wel van plan om dit geld, nadat ze het heeft overgemaakt aan De Lijn, terug te vorderen van de Vlaamse overheid. Oud-burgemeester Geurts liet zich destijds indekken door toenmalig federaal minister Luc Van den Bossche (SP.A). Die gaf de toelating voor de onwettige onteigening.

Het schepencollege moet hierover nog een definitieve beslissing nemen, want het is maar zeer de vraag of de Vlaamse overheid dit zal betalen. Er zal een onderzoek moeten volgen om te bepalen wie in de fout ging. Geurts als burgemeester, de minister of beiden? Nog genoeg voer voor enkele procedureslagen.