Als je er woont, werkt of winkelt, is het misschien niet meteen duidelijk, maar in Brussel wordt volop Nederlands geleerd. Alle anderstaligen kunnen terecht bij de Brusselse Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO), de vzw NT2-Brussel richt zich specifiek tot migranten die onze taal onder de knie willen krijgen.

NT2 is de afkorting van de term Nederlands Tweede Taal. NT2 Brussel nam vorig jaar de taak over van het Centrum Nederlands voor Migranten en gaat van het vrijwilligersmodel over naar het regulier onderwijs als een onderdeel van een CVO, het gemeenschapsonderwijs.

Volgens coördinator Sieg Monten komt dat de kwaliteit van het onderwijs ten goede. ,,Alle lesgevers moeten geschoolde leerkrachten zijn en onze lessen zijn onderworpen aan de onderwijsinspectie en de officiële eindtermen. Het onderwijs zelf zal dus beter zijn, maar op sociaal vlak is de regeling een ramp. Onze leerkrachten verliezen hun anciënniteit bij de overgang. Daar is niets aan te doen. We werken nog wel met vrijwilligers voor onze zogenaamde taalondersteunende activiteiten die we willen uitbreiden.''


Lage drempel
NT2-Brussel werkt via de Gemeenschapscentra en wil een lage drempel hanteren. Het aanbod moet soepel zijn, met voldoende instapmomenten. Gelijktijdig met de taallessen wordt informatie en sociale begeleiding verstrekt. De vraag naar Nederlandse taallessen voor migranten in Brussel is groot en ondanks de toename van middelen, kan NT2-Brussel nog niet volledig aan die vraag beantwoorden.

Vorig jaar telde NT2-Brussel 700 cursisten. De Marokkaanse gemeenschap is sterk vertegenwoordigd met 150 inschrijvingen. Het aantal Congolezen steeg sterk. Het publiek is zeer gevarieerd wat diploma betreft, met een overwicht aan geschoolden en zelfs hogergeschoolden.

Hun belangrijkste motivatie is het vinden van werk. Op de tweede plaats staat de wil tot integratie. Meer ouders volgen Nederlandse les omdat ze hun kinderen naar een Nederlandstalige school sturen. Voor slechts weinig cursisten is het Nederlands effectief tweede taal, vooral dan bij kandidaat-politiek vluchtelingen. Bij anderen komt het Nederlands pas op de derde plaats, na de moedertaal en het Frans.

Voor NT2-Brussel is de taalverwerving een essentieel onderdeel van integratie. ,,De grondvoorwaarde voor een harmonieuze samenleving tussen uiteenlopende taal- en culturele groepen is een geslaagde communicatie. Daarom is het belangrijk ervoor te zorgen dat de communicatiekanalen tussen de Vlaamse Gemeenschap en de overige bevolkingsgroepen in Brussel niet verstopt raken. Taal is in dit verband cruciaal'', besluit Monten.

  • Geïnteresseerde cursisten of vrijwilligers stappen voor meer informatie naar het dichtstbijzijnde gemeenschapscentrum, of rechtstreeks naar NT2-Brussel, Karel Bogaerdstraat 4, 1020 Laken, 02/411.63.84.