Kinderen uit de Hobokense wijk Moretusburg hebben een te hoog loodbloedgehalte. Dat blijkt uit een studie in opdracht van het nabijgelegen Umicore. De studie onderzocht het verband tussen het loodgehalte en de woonplaats, de school en het speelgedrag van de kinderen.

Kinderen die veel tijd doorbrengen in de wijk of schoollopen in de wijkschool hebben hogere loodwaarden dan andere kinderen uit de wijk. In beide gevallen is de concentratie hoger dan toegelaten. Het loodgehalte stijgt ook naarmate de woonplaats dichter bij het fabrieksterrein ligt.

Dat zijn enkele van de resultaten van het onderzoek bij kinderen van tweeënhalf tot twaalf. Zo'n 189 kinderen en 126 gezinnen deden mee. Het onderzoek liep in opdracht van het nabijgelegen bedrijf Umicore.


Saneren
Via een vragenlijst en een bloedonderzoek kon een verband gelegd worden tussen het loodbloedgehalte en de woonplaats, school, hygiëne en speelgewoonten van de kinderen. Opvallend is de hoge concentratie van lood bij kinderen die schoollopen in de wijk.

De vervuiling zou vooral gebeuren via verspreiding van stof dat aan de schoenen blijft hangen. Zo blijkt dat de concentratie lood in de wijkschool afneemt vanaf de speelplaats tot in de leslokalen. Kinderen die schoollopen buiten Moretusburg hebben veel lagere waarden in het bloed. Het onderzoek toont tevens aan dat kinderen die vaker buitenspelen in de wijk eveneens een hoger loodgehalte hebben.

Umicore moet van Vlaams minister voor Leefmilieu Vera Dua (Agalev) de grond in de woonwijk saneren. Maar die werkzaamheden zouden pas ten vroegste in 2004 van start gaan. Ondertussen is nog niet duidelijk of het metaalverwerkend bedrijf opnieuw maatregelen gaat nemen. Het wil eerst verder overleg plegen met de overheid en de wijkbewoners. De omgeving van de school was al gesaneerd.


Verband
Echt nieuw zijn de resultaten van het onderzoek niet. Bloedonderzoek bij kinderen van de wijk gebeurde de jongste jaren frequent. Ondanks een daling, zijn de waarden nog steeds te hoog.

Nieuw is wel het aangetoonde verband tussen de woonafstand, de leefgewoonten en het gedrag van kinderen in de wijk met betrekking tot de aanwezige loodwaarden. Een te hoge concentratie kan leiden tot leer- en gedragsstoornissen. Maar zolang er niemand sterft, lijkt het alsof dringende maatregelen niet onmiddellijk vandoen zijn.