De nieuwe adjunct-directeurs van de sociale dienst van het OCMW maken sterk werk van het woonbeleid.

,,Wie woont in een pand dat door huisjesmelkers wordt uitgebuit, hoeft niet beschaamd te zijn. Voor die mensen hebben we echt steun in petto, mits een contract. Wij betalen bijvoorbeeld de waarborg, zij beloven werk te maken van werk, van integratie. Wie niet woont op een nepadres, wordt zonder meer steun ontzegd. Dat is echter een ernstige maatregel, waarin vooral de opinie van de sociaal assistenten wordt gevolgd. Zij zijn de veldwerkers die de situatie echt kennen'', aldus Ilse Averyn en Lucas Vandendriessche. (YNG)