Frans Declercq vraagt zich af hoe de samenwerking over de grens eigenlijk in zijn werk gaat. ,,Er wordt heel wat over gepraat, maar ik geloof er niet veel in.''

,,Bij ons bezoek aan Gerard Goethals, de door de prefectuur van Le Nord aangestelde enquêteur, zei die ons dat hij de Belgische overheid op de hoogte had gesteld van de geplande bouw van die gigantische kippenkwekerij. Wij vroegen hem aan wie hij zijn brief had gericht. Aan de burgemeester van Rekkem, antwoordde hij. Waar is die brief dan terechtgekomen? Sinds de fusies van gemeenten in 1976 is er al lang geen sprake meer van een burgemeester van Rekkem. Neen, dat is niet ernstig meer.'' (ODW)