Na de bouwvakantie gaat de afbraak van het huis Aerden in de Kielenstraat van start. Dat is nodig voor de uitbreiding van het provinciaal Gallo-Romeins museum.

Het museum wordt met eenderde in oppervlakte uitgebreid. De werken gaan meer dan een half miljard oude franken kosten. Het heeft lang geduurd eer de provincie ook het huis Aerden naast het huidige museum kon aankopen. De aankoop van een groot deel van het warenhuis Alfa, was al langer een feit. De sloop van een deel van dat warenhuis volgt later op het jaar.

De kosten voor de nieuwbouw aan het museum worden gedeeld door de provincie, de Vlaamse gemeenschap en een Europees fonds.

Door de werken komt er een pleintje vrij aan de achterkant van de basiliek. Als alles gebouwd is, zal men voor de eerste keer de befaamde romaanse kloostergang langs de achterkant kunnen aanschouwen.


Directeur wordt burgemeester
De huidige directeur van het museum, Carmen Willems, wordt begin 2004 de nieuwe VLD-burgemeester. Zij zegt dat zij wellicht deeltijd directeur blijft.(VT)