In een brief aan Vlaams mediaminister Marino Keulen, vraagt het bestuur van de lokale radio's Formule 1 en Mid West Limburg (MWL) uit Heusden-Zolder een dringende herziening van het frequentieplan dat volgend jaar van kracht wordt.

Volgens de radio's is het plan onoordeelkundig opgesteld en werden ze onvoldoende geraadpleegd bij de opstelling ervan. Als er geen herziening komt, verliezen de twee lokale radio's volgend jaar zo goed als zeker hun erkenning.

Op voorstel van minister van Media, Marino Keulen, heeft de Vlaamse regering het frequentieplan, de frequentiepakketten en de frequenties voor de particuliere omroepen definitief vastgelegd. De bespreking van deze materie in de commissie Media van het Vlaams parlement op 5 juni laatstleden verliep vlekkeloos. Geen enkele partij had bezwaren. Het plan voorziet in de oprichting van twee landelijke radio's, één regionale omroep per provincie en 292 lokale radio-omroepen.

  • Door dit nieuwe frequentieplan dreigen de twee lokale radio's in Heusden-Zolder volgend jaar hun erkenning te verliezen.
  • Antoine Hendrickx, Radio MWL: ,,Wij reageren verbijsterd op dit nieuwe plan. Het is vooral de willekeur die gebruikt werd bij de toekenning van de nieuwe frequenties die ons erg hoog zit. De ketenradio's blijven mooi buiten schot, terwijl een radio als de onze die reeds meer dan 20 jaar een onafhankelijke werking heeft, uit de ether dreigt te verdwijnen. Daarom hebben wij samen met de collega's van radio Formule 1 een brief gestuurd naar de minister waarin wij hem vragen rekening te houden met de sociale functie die onze twee radio's bekleden binnen de gemeente. In Heusden-Zolder wonen ongeveer 30.000 mensen die allemaal recht hebben op informatie. In tweede instantie willen wij onderstrepen dat radio MWL gelegen is binnen het circuit Zolder. Hierdoor bekleden wij een brugfunctie tussen de directie van het circuit en de omwonenden.''


    Frequenties geschrapt
  • Voor de voorzitter van de lokale radio Formule 1 heeft het extern bureau het zichzelf vrij gemakkelijk gemaakt.
  • Georges Vanpol: ,,Men heeft alle frequenties onder de 104.9 MHz gewoon geschrapt. Als lokale radio's van Heusden-Zolder hebben wij de pech net onder die frequentie te zitten. Uiteraard zijn wij niet de enige die nu met de gebakken peren zitten. Ook de collega's van Radio Benelux in Beringen zitten in hetzelfde schuitje. Uiteraard verwachten wij ook initiatieven van de plaatselijke politici want per slot van rekening gaat het toch om 40 tot 50 mensen die dreigen hun hobby te verliezen.''