Halle kreeg van de Raad van Europa een ere-diploma voor haar inspanningen om de Europese gedachte te promoten. Een Halse delegatie met burgemeester Dirk Pieters, schepen van toerisme Freddy Busselot en voorzitter van het jumelage-comité Jean-Pierre Laporte gingen in Straatsburg op een plechtige proclamatie in het halfrond van de Raad van Europa het getuigschrift afhalen. Het kleinood krijgt een ereplaats in het Halse stadhuis.

Het diploma van de Raad van Europa is één van de grootste Europese onderscheidingen die een gemeente te beurt kan vallen. Halle kreeg deze prijs voor haar inspanningen om de banden met burgers uit andere Europese landen aan te halen. Halle is dit jaar precies 45 jaar verbroederd met het Franse Movaux, 30 jaar met het Duitse Werl en al 38 jaar met het 18de bataljon logistiek van het Belgisch Leger dat voorheen in Duitsland maar momenteel in Leopoldsburg gekazerneerd ligt. Verder onderhoudt de Halse brandweer nauwe contacten met de collega's uit Bad Kreuznach, de politie met collega's uit Mouvaux en het Halse KTA met de Sou Amos-school in Kadan in Tsjechië. Vooral het jongste jaar, toen een echt jumelagecomité de touwtjes van het stadsbestuur overnam, namen de Europese contacten zienderogen toe. Verenigingen en scholen zetten zelf allerlei uitwisselingsprogramma's op het getouw. Spectaculair was de sofa-tv, een webcam tussen Halle en Werl die over enkele maanden een definitieve plaats krijgt in de stad en vanaf dan 24 uur op 24 kan functioneren.


Wimpel van Europa
In totaal mochten 38 gemeenten vanover heel Europa tijdens de proclamatie in Straatsburg een ere-diploma in ontvangst nemen. Uit België vielen enkel Halle en Evergem in de prijzen. Jean-Pierre Laporte: ,,Volgend jaar gaan we voor de wimpel van Europa, nog een trapje hoger dan het diploma. We zullen wel stof genoeg hebben voor een nieuw dossier want in 2004 willen we de Europadag grootser aanpakken in Halle met een speciale verjaardagsviering voor de jumelages met Mouvaux en Werl. Het accent willen we leggen op een verbroedering onder mensen en veel minder dan vroeger op een jumelage tussen stadsbesturen''.

Ideeën borrelen al volop op in Halle. Zo wil burgemeester Pieters binnenkort een voorstel lanceren voor Europese borden aan de invalswegen naar Halle. Er is sprake van een symbolische wegwijzer ergens in het stadscentrum naar alle steden in Europa waar Halle banden mee onderhoudt. (IDH)