Al van zondagmorgen zeer vroeg -- toen de eerste berichten over de aanvaring op de radio doorsijpelden -- begaf een stoet van auto's, fietsers en voetgangers zich naar de plaats des onheils. Vanuit het Antwerpse, maar ook van Zeeland en Noord-Brabant, trokken ramptoeristen massaal naar het dorpje Bath om vanop de dijken naar het schouwspel van de half gezonken Pelican I te kijken. Gewapend met verrekijkers trachtten ze zo dichtbij mogelijk te geraken. De Zeeuwse politie belette dat een massa zou samentroepen en de hulpacties belemmeren. In een mum van tijd stonden op de polderwegen barricades met agenten tegen ramptoeristen. (SDL)