De Bocht van Bath is dé achillespees van de Westerschelde en de Antwerpse haven. Dat bewees de scheepsbotsing van zondagochtend. Als de Pelican I in de nauwe vaargeul was gezonken, zou de haven lange tijd geblokkeerd zijn geweest. ,,De verdere uitdieping van de Schelde is nodig om de scheepvaart veiliger te maken'', zegt Eddy Bruyninckx, directeur-generaal van de haven.

Eddy Bruyninckx geeft toe dat de Bocht van Bath kwetsbaar is maar nuanceert het ongeval. Kwam de smalle havengeul decennia terug geregeld in het nieuws met ongevallen, dan gebeurt dit de laatste jaren steeds minder. De verbeteringen aan de Schelde zorgden alvast voor meer veiligheid. De havendirecteur meent wel dat de verdere uitdieping van de Schelde het scheepvaartverkeer nog veiliger en comfortabeler maakt.

Hoe komt het dat de Bocht van Bath de jongste jaren uit het nieuws raakte?

Eddy Bruyninckx: ,,Zo'n twintig jaar geleden vroeg het Antwerpse havenbestuur nog om de Bocht aan te passen. Die is ter hoogte van Bath niet alleen erg nauw maar ook zeer scherp. We stelden toen ook voor het Baalhoekkanaal aan te leggen. Dat zou ter hoogte van het dorp Baalhoek de Bocht van Bath afsnijden om de schepen rechtstreeks naar de Waaslandhaven te brengen. De verbeteringen aan de rivier, ook in het Nauw van Bath, maakten dat het kanaal niet direct meer nodig was. En je merkt het: de jongste jaren gebeurden er nauwelijks nog ongevallen.''

Wat als er toch schepen zouden zinken in de Bocht?

,,Zo'n ongevallen kunnen overal gebeuren, ook op weg naar of van andere havens. Wij troffen alle mogelijke maatregelen, veelal samen met de Nederlandse overheid, om het risico op ongevallen zo klein mogelijk te houden. Wij hebben de Schelde-radarketen en zeer goede loodsen. Als er toch iets gebeurt, staan er uitstekende diensten voor redding en bijstand klaar. Dat bewees het ongeval met de Pelican I opnieuw. Vrijwel onmiddellijk na het gebeuren waren al sleepboten en hulpdiensten ter plaatse. Ook de Nederlandse diensten die de Westerschelde beheren, de Zeeuwse politie, de brandweer en de mensen van Rijkswaterstaat waren efficiënt en snel aanwezig.''

Blijft u voorstander van een verdere uitdieping van de Schelde?

,,Dat kan alleen maar meer veiligheid brengen. De voordelen van een diep landinwaarts gelegen haven als die van Antwerpen worden er door versterkt. Er kunnen dan grotere schepen naar onze haven komen, waardoor hun aantal vermindert. Een trend die de laatste jaren al te zien is. Bovendien kunnen we de schepen dan beter spreiden, zodat niet alles tegelijk bij hoog water van of naar Antwerpen moet varen.''